Tag Archives: İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat

İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat Kısa Özet

islam tarihi

İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat Kısa Özet Ekonomik Hayat İslâm Devleti’nde ekonomi tarım, ticaret ve hayvancılığa dayanıyordu. Müslüman tüccarlar Kafkaslardan Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ticaret yapmışlardır. İslâm Devleti’nde halktan ve diğer devletlerden vergiler toplanmıştır. Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri ”Beyt’ül Mal” adı verilen devlet hazinesine bırakılır, geri kalanın beşte dördü savaşa katılanlara dağıtılırdı. Ayrıca maden, tuzla, orman, gümrük …

Devamını Oku