İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat Kısa Özet

İçindekiler

İslam Devletlerinde Ekonomik Hayat Kısa Özet

Ekonomik Hayat

İslâm Devleti’nde ekonomi tarım, ticaret ve hayvancılığa dayanıyordu. Müslüman tüccarlar Kafkaslardan Çin’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada ticaret yapmışlardır.

İslâm Devleti’nde halktan ve diğer devletlerden vergiler toplanmıştır. Savaşlarda elde edilen ganimetlerin beşte biri ”Beyt’ül Mal” adı verilen devlet hazinesine bırakılır, geri kalanın beşte dördü savaşa katılanlara dağıtılırdı. Ayrıca maden, tuzla, orman, gümrük gelirleri devletin önemli gelir kaynaklarıydı.

Yetiştirilen üründen onda bir oranında vergi alınırdı. Müslüman çiftçilerden öşür, Müslüman olmayan çiftçilerden haraç adıyla vergiler toplanırdı. Ayrıca, Müslüman olmayanlardan askere alınmadıklarından askerlik görevi karşılığında cizye vergisi alınırdı. Müslümanlardan malının kırkta biri oranında alınan zekat ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılırdı.

İslâm Devleti’nde ilk mali düzenleme Hz. Ebubekir zamanında yapılmış ve devlet memurlarına maaş bağlanmıştır. Hz. Ömer zamanında Beytül Mâl kurulmuştur. Emevi halifesi Abdülmelik’e kadar Bizans ve Sasani paraları kullanılırken bu dönemde ilk Arap parası bastırılmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir