İslam Devletinde Ordu

İslam Devletinde Ordu

İlk dönemlerde bir sisteme bağlı olmaksızın herkes asker olabilirdi. Hz. Muhammed, aynı zamanda ordunun da başındaydı. Ancak, Hz. Ebubekir döneminden başlayarak orduların başına komutanlar tayin edilmiş ve ordu mensuplarına ganimetlerden başka maaş bağlanmıştır.

Hz. Ömer zamanında askeri işler için bir Divan ve ordugah şehirleri kurularak ordunun teşkilatlandırılmasına çalışılmıştır.

Emeviler döneminde düzenli ve sürekli bir ordu kurulmuş, halife için ayrı bir muhafız teşkilatı oluşturulmuştur.

Abbasi halifesi Harun Reşid, Bizans sınırında asker amaçlı Avasım şehirleri kurdurtmuştur. Harun Reşid’in oğlu Me’mun zamanında Türkler ordu komutanlıklarına getirilmiş ve Türkler için Samarra şehri kurulmuştur.

İslâm Devleti’nde ilk donanma Hz. Osman döneminde Şam valisi Muaviye tarafından oluşturulmuştur. Fakat Abbasiler zamanında denizcilik faaliyetlerine önem verilmediği için büyük bir fayda sağlanamamıştır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir