Tag Archives: maastricht kriterleri ne demek

Maastricht Kriterleri Özet

küreselleşen dünya

Maastricht Kriterleri Özet Avrupa Birliği’nin ekonomik ve parasal konularda bir­likteliğin sağlanabilmesine yönelik oluşturulan kriter­lerdir. 1993’te yürürlüğe giren bu kriterlerde aynı za­manda kriterlere uyulmaması durumunda üye ülkelere uygulanacak yaptırımlarda belirlenmiştir. Maastrich Kriterleri şu şekilde sıralanabilir. Üye devletlerin bütçe açığı gayrisafi yurt içi hasıla­sının %3’ünü geçmemelidir. Üyelerin yıllık ortalama enflasyon oranları, en dü­şük yıllık enflasyon oranına sahip üç üye devletin ortalamasını en …

Devamını Oku