Maastricht Kriterleri Özet

Maastricht Kriterleri Özet

Avrupa Birliği’nin ekonomik ve parasal konularda bir­likteliğin sağlanabilmesine yönelik oluşturulan kriter­lerdir. 1993’te yürürlüğe giren bu kriterlerde aynı za­manda kriterlere uyulmaması durumunda üye ülkelere uygulanacak yaptırımlarda belirlenmiştir.

Maastrich Kriterleri şu şekilde sıralanabilir.

  • Üye devletlerin bütçe açığı gayrisafi yurt içi hasıla­sının %3’ünü geçmemelidir.
  • Üyelerin yıllık ortalama enflasyon oranları, en dü­şük yıllık enflasyon oranına sahip üç üye devletin ortalamasını en fazla 1,5 puan geçebilir.
  • Üye devletlerin kamu borcu, gayrisafi milli hasıla­larının %60’nı geçmemesi gerekir.
  • Her üye devletin uzun vadedeki faiz oranı en dü­şük orana sahip üç üye devletin faiz oranlarının ortalamasını 2 puan aşabilir.
  • Üye devletlerin ulusal paraları, Avrupa Döviz Kuru mekanizmasının izin verdiği normal dalgalanma sınırları içerisinde olmalıdır.

] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir