Maastricht Kriterleri Özet

Maastricht Kriterleri Özet

Avrupa Birliği’nin ekonomik ve parasal konularda bir­likteliğin sağlanabilmesine yönelik oluşturulan kriter­lerdir. 1993’te yürürlüğe giren bu kriterlerde aynı za­manda kriterlere uyulmaması durumunda üye ülkelere uygulanacak yaptırımlarda belirlenmiştir.

Maastrich Kriterleri şu şekilde sıralanabilir.

  • Üye devletlerin bütçe açığı gayrisafi yurt içi hasıla­sının %3’ünü geçmemelidir.
  • Üyelerin yıllık ortalama enflasyon oranları, en dü­şük yıllık enflasyon oranına sahip üç üye devletin ortalamasını en fazla 1,5 puan geçebilir.
  • Üye devletlerin kamu borcu, gayrisafi milli hasıla­larının %60’nı geçmemesi gerekir.
  • Her üye devletin uzun vadedeki faiz oranı en dü­şük orana sahip üç üye devletin faiz oranlarının ortalamasını 2 puan aşabilir.
  • Üye devletlerin ulusal paraları, Avrupa Döviz Kuru mekanizmasının izin verdiği normal dalgalanma sınırları içerisinde olmalıdır.

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir