Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB)

Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB)

AET, 1957’de imzalanan Roma Antlaşması’yla kurul­muştur. Birliğin kuruluş amacı üye ülkeler arasında gümrük birliğini sağlamaktır.

1 Temmuz 1968’de üye ülkeler arasında (Batı Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, İtalya) güm­rük vergileri kaldırılmıştır. Ancak Roma Antlaşması’nın nihai hedefi sadece ekonomik değil tarım, ulaştırma, rekabet konularında ortak politikalar üretme, parasal birlik sağlama, dış politika ve güvenlik konularında iş­birliğini de öngörmektedir.

Altı üye ülke arasında sağlanan ve başarılı olduğu gö­rülen bu örgütlenme 1972’de İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın katılımıyla daha da güçlü hale gelmiştir.

1973 ve 1979’daki petrol krizleri üye ülkeler arasında­ki dayanışma ve işbirliğini daha da artırmıştır.

7 Şubat 1992’de imzalanan ve Kasım 1993’te yürürlü­ğe giren “Maastricht Antlaşması” ile Avrupa Toplu­luğu, Avrupa Birliği adını almıştır.

SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni dünya dü­zeninde AB daha etkin bir güç haline gelebilmek için genişleme siyasetine yönelmiştir. Ancak bu süreç bir­liğe katılımların belirli kriterlere göre yapılmasını da zorunlu hale getirmiştir.

Günümüzde üye sayısı 27’ye ulaşmıştır.

AB, aday ülkelerin birliğin aradığı ekonomik ve siyasi kriterlere ulaşabilmesi için oluşturulan fonlardan des­tek almasını sağlamaktadır. AB’ye üye ülkeler Avrupa Parlamentosu ve Konseyinde temsil edilmektedirler. Böylece birliğin geleceğine yönelik karar alma süreci­ne de katılmaktadırlar.

Birliğin amaçları arasında ortak bir Avrupa kültürünün oluşturulması da yer almaktadır. Bu amaçla üye ülkeler arasında eğitim ve kültürel alanda işbirliğinin artırılma­sına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Kopenhag Kriterleri Kısaca

Maastricht Kriterleri Özet


Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir