Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB)

İçindekiler

Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB)

AET, 1957’de imzalanan Roma Antlaşması’yla kurul­muştur. Birliğin kuruluş amacı üye ülkeler arasında gümrük birliğini sağlamaktır.

1 Temmuz 1968’de üye ülkeler arasında (Batı Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, İtalya) güm­rük vergileri kaldırılmıştır. Ancak Roma Antlaşması’nın nihai hedefi sadece ekonomik değil tarım, ulaştırma, rekabet konularında ortak politikalar üretme, parasal birlik sağlama, dış politika ve güvenlik konularında iş­birliğini de öngörmektedir.

Altı üye ülke arasında sağlanan ve başarılı olduğu gö­rülen bu örgütlenme 1972’de İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın katılımıyla daha da güçlü hale gelmiştir.

1973 ve 1979’daki petrol krizleri üye ülkeler arasında­ki dayanışma ve işbirliğini daha da artırmıştır.

7 Şubat 1992’de imzalanan ve Kasım 1993’te yürürlü­ğe giren “Maastricht Antlaşması” ile Avrupa Toplu­luğu, Avrupa Birliği adını almıştır.

SSCB’nin dağılmasıyla ortaya çıkan yeni dünya dü­zeninde AB daha etkin bir güç haline gelebilmek için genişleme siyasetine yönelmiştir. Ancak bu süreç bir­liğe katılımların belirli kriterlere göre yapılmasını da zorunlu hale getirmiştir.

Günümüzde üye sayısı 27’ye ulaşmıştır.

AB, aday ülkelerin birliğin aradığı ekonomik ve siyasi kriterlere ulaşabilmesi için oluşturulan fonlardan des­tek almasını sağlamaktadır. AB’ye üye ülkeler Avrupa Parlamentosu ve Konseyinde temsil edilmektedirler. Böylece birliğin geleceğine yönelik karar alma süreci­ne de katılmaktadırlar.

Birliğin amaçları arasında ortak bir Avrupa kültürünün oluşturulması da yer almaktadır. Bu amaçla üye ülkeler arasında eğitim ve kültürel alanda işbirliğinin artırılma­sına yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.

Kopenhag Kriterleri Kısaca

Maastricht Kriterleri Özet


] }

Tavsiye Konular

küreselleşen dünya

Kyoto Protokolü Nedir Kısaca

İçindekiler KÜRESEL SORUNLAR Küresel Isınma Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir