Tag Archives: Sultan Sencer Dönemi Siyasi Gelişmeleri

Sultan Sencer Döneminin Siyasi Gelişmeleri

türk-islam devletleri

Sultan Sencer Dönemi (1118-1157) – Mehmet Tapar’ın ölümü ile tahta geçti. – Başkenti İsfahan’dan Merv’e taşıdı. – Gaznelilere, Karahanlılara ve Gurlulara üstünlüğünü kabul ettirdi. – Harzem Valisi Atsız’ın isyanını bastırdı. (3 defa) – 1141 yılında Karahıtaylar ile yaptığı Katvan Savaşı‘nı kaybetti. – Kısa zamanda devleti toparlayarak Harzemşahlar ve Gurlulara üstünlüğünü kabul ettirdi. – Karahitay baskısıyla batıya göç eden Oğuz boylarının …

Devamını Oku