Sultan Sencer Döneminin Siyasi Gelişmeleri

Sultan Sencer Dönemi (1118-1157)

– Mehmet Tapar’ın ölümü ile tahta geçti.

– Başkenti İsfahan’dan Merv’e taşıdı.

– Gaznelilere, Karahanlılara ve Gurlulara üstünlüğünü kabul ettirdi.

– Harzem Valisi Atsız’ın isyanını bastırdı. (3 defa)

– 1141 yılında Karahıtaylar ile yaptığı Katvan Savaşı’nı kaybetti.

– Kısa zamanda devleti toparlayarak Harzemşahlar ve Gurlulara üstünlüğünü kabul ettirdi.

– Karahitay baskısıyla batıya göç eden Oğuz boylarının sayısı her geçen gün arttı. Göçebe yaşayan Oğuzları disiplin altına almak zordu. Vergi ödeme konusunda sıkıntı çıkarıyorlardı. Bunun üzerine sefere çıkan Sultan Sencer Oğuzlara yenildi ve esir düştü. (1153) Ülke Oğuzlar tarafından talan edildi.

– Sultan Sencer 3 yıl sonra kurtulsa da 1157 yılında ölümüyle Büyük Selçuklu Devleti yıkıldı.

Sultan Sencer Dönemi Konu Anlatımını okumak için lütfen buraya tıklayınız.


Tavsiye Konular

türk-islam devletleri

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı

Türk İslâm Devletlerinde Hakimiyet Anlayışı   Türklerin hakimiyet anlayışına göre, tanrı yeryüzünü yönetme yetkisini (Kut) ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir