Tag Archives: toplumsal alanda yapılan inkılaplar kısaca

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Türk İnkılabı-min

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Her şeyin hızla değiştiği ülkemizde doğaldır ki toplumsal alanda da köklü değişimler yaşanacaktır. 1925’te tekke ve zaviyeler kapatıldı. Şeyhlik, dedelik gibi unvanlar kaldırıldı. Bu çalışmaların amacı laik devlet yapısı güçlendirmedir. 1925’te şapka Kanunu çıkarıldı. Kılık kıyafete yeni düzenlemeler getirildi. Üst düzey din adamları dışında dinsel kıyafetlerle sokakta gezilmesi yasaklanmıştır. 1925’te yapılan değişikle Hicri ve Rumi takvim …

Devamını Oku