Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Her şeyin hızla değiştiği ülkemizde doğaldır ki toplumsal alanda da köklü değişimler yaşanacaktır.

  • 1925’te tekke ve zaviyeler kapatıldı. Şeyhlik, dedelik gibi unvanlar kaldırıldı. Bu çalışmaların amacı laik devlet yapısı güçlendirmedir.
  • 1925’te şapka Kanunu çıkarıldı. Kılık kıyafete yeni düzenlemeler getirildi. Üst düzey din adamları dışında dinsel kıyafetlerle sokakta gezilmesi yasaklanmıştır.
  • 1925’te yapılan değişikle Hicri ve Rumi takvim uygulamasına son verilerek 1 ocak 1926 da Miladi takvime geçildi.
  • 1925’te alaturka saat yerine batıdan alınan modern saat sistemi benimsenmiştir. 1931’de arşın endaze, okka yerine metre, kg getirildi.
  • 1935’te hafta sonu tatili Cuma’dan Pazara alındı.
  • 1934 te soyadı Kanunu çıkartılarak gülünç ve ahlaka aykırı olmayacak şekilde herkesin bir soy isim alma zorunluluğu getirildi. Ayrıca toplumsal imtiyaz belirtilen unvanlar yasaklanmıştır. TBMM, 24 Kasım 1934’te bir yasa çıkartarak Gazi Mustafa Kemal’e ATATÜRK soyadını vermiştir.  Bu ismin bir başkası tarafından kullanmasa da yasaklanmıştır.
  • 27 Kasım 1934’te çıkanlar bir diğer kanunla da Ağa, Hac, Hafız, Hoca, Molla Efendi,  Bey Paşa…”  gibi eski toplum zümreleri belirten unvanlar kaldırılmıştır.
  • 1920’de sağlık Bakanlığa kuruldu. 1924’te Ankara, İstanbul gibi bazı şehirlerimizde Numune Hastaneleri açıldı. 1930’da Hıfzısıhha Kanunu ile bulaşıcı hastalıklara mücadele başlatıldı.

] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir