Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar Maddeler Halinde

Tarım Alanında Yapılan İnkılaplar

  • Yeni kurulan Türk Devleti’nin o günkü halkı genelde köylü idi. Gelirlerin ve verginin büyük bölümü tarım alanındadır.  Bu nedenle bu alanda ivedilikle bir düzenlemeye gidilmeliydi.
  • Tarımsal alanda görülen belli başlı gelişmeler şunlardır:
  • Aşar vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925). Köylü üzerinden ağır bir yük kalkmıştır. Bu da köylünün ekonomik gücünün artmasına ve cumhuriyet yönetimine bağlığın güçlenmesine yol açmıştır.  Bu çalışma halkçılık ilkesini güçlendirir.
  • Ziraat Bankası’nın kredi olanaklar artırılmıştır.
  • Tarım kredi kooperatifleri kuruldu.
  • Bölgelerin iklim özelliklerine göre dikim ve ıslah işlerine önem verilerek teşvikler uygulandı. (Çay ve şeker pancar gibi endüstri bitkilerinin ekimi yaygınlaştırıldı.)
  • Köylüye tohum ve tarım makinalar yardımı yapabilmek için çiftlikler ve tarım okullar kuruldu.
  • Toprak Reformu Kanunu çıkarıldı. Amaç topraksız köylüye toprak dağıtmaktı. Ne yazık hedefe tam ulaşmamıştır.
  • Tütün tekeli yabancılardan alindi.

] }

Tavsiye Konular

Türk İnkılabı-min

Meclis Hükümeti Sistemi Hakkında Bilgi

Meclis Hükümeti Sisteminin Özellikleri İçindekiler Meclis Hükümeti Sistemi Nedir? Kurulacak olan hükümetin bütün üyelerinin (bakanların) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir