Tag Archives: Tunç Devrinde Anadolu Hakkında Bilgi

Tunç Devrinde Anadolu Hakkında Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Tunç Devri (M.Ö. 2500 – 1200) Türkiye’de tunç Devri, Asur kolonileri dönemini kapsar. Tunç Devri’nde üretim artmış ve buna paralel olarak da ticaret faaliyetleri gelişmiştir. Anadolu’da ticaret kolonileri kuran Mezopotamya medeniyetlerinden Asurlular, yazıyı Anadolu’ya getirmişlerdir. Bu durum ticaret faaliyetlerinin kültürel etkileşimi ve iletişimi sağladığını göstermektedir. Ayrıca bir bölgede bulunmayan maden ve eşyalar bu sayede diğer yerlerden getirilmiştir. UYARI Anadolu’da ilk …

Devamını Oku