Tunç Devrinde Anadolu Hakkında Bilgi

Tunç Devri (M.Ö. 2500 – 1200)

Türkiye’de tunç Devri, Asur kolonileri dönemini kapsar. Tunç Devri’nde üretim artmış ve buna paralel olarak da ticaret faaliyetleri gelişmiştir. Anadolu’da ticaret kolonileri kuran Mezopotamya medeniyetlerinden Asurlular, yazıyı Anadolu’ya getirmişlerdir. Bu durum ticaret faaliyetlerinin kültürel etkileşimi ve iletişimi sağladığını göstermektedir. Ayrıca bir bölgede bulunmayan maden ve eşyalar bu sayede diğer yerlerden getirilmiştir.

UYARI

Anadolu’da ilk yazılı belgeler, Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de bulunmuştur. Yazının Anadolu Medeniyetleri tarafından tanınması ve kullanılması sonucu Anadolu’da tarih çağları başlamıştır.

Anadolu’da yapılan kazı ve araştırmalar, bölgenin tarih öncesi devirlerde ileri bir medeniyete sahip olduğunu göstermektedir.


Tavsiye Konular

İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2

9. sınıf tarih dersi İnsanlığın İlk Dönemleri Test 2 ilk çağda hukuk (urkagina kanunları) devletin ortaya çıkışı ve devlet türleri vb test

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir