Tunç Devrinde Anadolu Hakkında Bilgi

Tunç Devri (M.Ö. 2500 – 1200)

Türkiye’de tunç Devri, Asur kolonileri dönemini kapsar. Tunç Devri’nde üretim artmış ve buna paralel olarak da ticaret faaliyetleri gelişmiştir. Anadolu’da ticaret kolonileri kuran Mezopotamya medeniyetlerinden Asurlular, yazıyı Anadolu’ya getirmişlerdir. Bu durum ticaret faaliyetlerinin kültürel etkileşimi ve iletişimi sağladığını göstermektedir. Ayrıca bir bölgede bulunmayan maden ve eşyalar bu sayede diğer yerlerden getirilmiştir.

UYARI

Anadolu’da ilk yazılı belgeler, Kayseri yakınlarındaki Kültepe’de bulunmuştur. Yazının Anadolu Medeniyetleri tarafından tanınması ve kullanılması sonucu Anadolu’da tarih çağları başlamıştır.

Anadolu’da yapılan kazı ve araştırmalar, bölgenin tarih öncesi devirlerde ileri bir medeniyete sahip olduğunu göstermektedir.


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir