Hitit Siyasi Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

Hititler

Hititler, M.Ö. 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir. Kızılırmak çevresinde Hattilerle kaynaşarak yerli kültürü benimsemişler ve M.Ö. 1700 yıllarında bölgede Hattuşaş (Boğazköy) merkezli bir devlet kurmuşlardır.

Hititler 1. Murşil zamanında Halep’i alarak Fırat yoluyla Babil’e kadar ilerlemişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda Hititler, Mezopotamya Medeniyetleriyle doğrudan etkileşime geçmişlerdir. Hititler, M.Ö. 1700 yıllarında 2. Tuthalıya’nın başa geçmesinden sonra imparatorluk haline gelmişlerdir.

Bu dönemin en önemli gelişmesi, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı ve Antlaşması‘dır. Ticaret ve askerlik bakımında çok önemli bir ülke olan Suriye için birçok devlet birbirleriyle savaşa girmiştir. Bunların en önemlisi Kadeş Savaşı’dır.

Asurluların Ön Asya’da tehlike olarak ortaya çıkması Hitit – Mısır barışına ortam hazırlamıştır. Kadeş antlaşmasıyla Kuzey Suriye Hititlere bırakılmıştır. M.Ö. 1280’de yapılan Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Bu antlaşma ilk çağ medeniyetleri arasında diplomatik ilişkilere örnek olarak gösterilebilir.

Hitit Devleti, M.Ö. 1200 yıllarında batıdan gelen kavimler tarafından parçalanmıştır. Ege göçlerinden sonra şehir devletleri halinde yaşayan Hititlere M.Ö. 700 yıllarında Asurlular son vermişlerdir. Asurlulardan sonra Türkiye’de Pers egemenliği kurulmuş ve Hitit halkı tamamen Pers hakimiyetine girmiştir.

ÖRNEK

Hattuşaş’da bulunan ve Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Barışı ile ilgili olan metinde, antlaşmaya Hitit Kralı Hattuşili’nin mühürü yanında, Hitit kraliçesi Pudahepa’nın mühürü’de basılmıştır.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) Antlaşmanın eşit koşullar altında yapıldığının
B) İki devletin yöneticileri arasında akrabalık kurulduğunun
C) Antlaşmanı uzun süre yürürlülükte kalacağının
D) Kraliçenin devlet yönetiminde söz sahibi olduğunun
E) Eski Anadolu’da, yasaların kadınları koruduğunun

ÇÖZÜM

Soruda tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nın imzalanmasıyla ilgili bilgi verilmiştir. Paragrafta Hitit Kralının yanında Hitit Kraliçesinin de imzasından bahsedilmiştir. Kralın resmi protokol ve antlaşmaları imzalaması normal bir durumdur. Kraliçenin de uluslar arası bir antlaşmaya mührünü vurması devlet işlerinde söz sahibi olduğunu göstermektedir.

Cevap D

OKUMA TAVSİYESİ: Hititlerin Özellikleri Maddeler Halinde

] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir