Tag Archives: Yugoslavya’nın Cominform’dan çıkarılması

SSCB-Yugoslavya İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

Soğuk savaş dönemi

SSCB-Yugoslavya İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir. SSCB-Yugoslavya İlişkileri Sovyet Rusya’nın tam bir denetim kurma uğraşı, Yugoslav lider Tito’nun, Sovyetlere ılımlı ilişkilerden yana davranıp Balkanlarda ve Bağlantısızlar üzerinde daha etkin olmaya çalışırken, Moskova’dan bağım­sız hareket etmeye çalışması gibi nedenlerle SSCB- Yugoslavya ilişkileri gerginleşmişti. Sovyet ideolojisin­den farklı davranan Yugoslavya 28 Haziran 1948’de Cominform’dan çıkarıldı. Yugoslavya Doğu Bloku’nca tehdit edilince 1953’te Balkan …

Devamını Oku