SSCB-Yugoslavya İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

SSCB-Yugoslavya İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir.

SSCB-Yugoslavya İlişkileri

Sovyet Rusya’nın tam bir denetim kurma uğraşı, Yugoslav lider Tito’nun, Sovyetlere ılımlı ilişkilerden yana davranıp Balkanlarda ve Bağlantısızlar üzerinde daha etkin olmaya çalışırken, Moskova’dan bağım­sız hareket etmeye çalışması gibi nedenlerle SSCB- Yugoslavya ilişkileri gerginleşmişti. Sovyet ideolojisin­den farklı davranan Yugoslavya 28 Haziran 1948’de Cominform’dan çıkarıldı.

Yugoslavya Doğu Bloku’nca tehdit edilince 1953’te Balkan Paktına girdi. ABD Yugoslavya’yı Batı Blokuna çekmek için ekonomik ve askeri yardımda bulundu. 1955’ten itibaren Rus-Yugoslav ilişkileri düzelmeye başlasa da Yugoslavya Batı ile de ılımlı bir ilişki sür­dürmüştür. Yugoslavya daha çok Asya ve Afrika’da bağımsızlaşan ülkelerden oluşan Bağlantısızlar Bloku’nun öncülüğünü yapan politikaları izlemiştir.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir