SSCB-Çin İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

SSCB-Çin İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir.

SSCB-Çin İlişkileri

1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması, güçler dengesini etkiledi. 1950’de SSCB-Çin Dostluk Antlaşması ve Kore Savaşı, yakınlaşmayı artırdı. ABD ise, Çin’de kurulan sosyalist düzeni tanımadığı gibi Çin’e ticari ambargo uyguladı. Pekin yönetimi Birleşmiş Milletlerden çıkarılıp yerine Tayvan yönetimi alındı. Bütün bunlar Çin-Rus dostluğunu pekiştirdi.
Çin zamanla Sovyet ideolojisinden uzaklaşıp bağımsız hareket ederken; SSCB-Batı ilişkilerinin yumuşaması Çin’in yalnızlaşmasına ve Çin-SSCB dayanışmasının bozulmasına neden oldu. Doğu Türkistan, Moğolistan sınır sorunları, Bağlantısızlar üzerinde nüfuz kurma, sosyalist dünyada liderlik ve Batılılar ile ilişkilerin sür­dürülmesi şekli SSCB-Çin ilişkilerini bozmuştur.
Çin, 1965-1966 Kültür Devrimi’nden sonra, izlediği çok yönlü politikalarla Batı ile olan ilişkilerini geliştirip Birleşmiş Milletlere üye olmuştur.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir