SSCB-Macaristan İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

SSCB-Macaristan İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir.

SSCB-Macaristan İlişkileri

Stalin’in ölümünden sonra Doğu Bloku ülkelerinde ayaklanmalar yaygınlaşmıştı. Macar işçiler ayakla­nınca SSCB, İmre Nagi’yi başbakanlığa getirdi. Yeni Macar başkanının yaptığı yumuşama amaçlı poli­tikalar SSCB tarafından görevden alınmasına ne­den oldu. Nagi dönemindeki liberalleşme adımları, Macaristan’da değişim arzusunu güçlendirdi. 23 Ekim 1956’da yapılan barışçı gösterilerde güvenlik güçleri silah kullanınca, gösteriler ülkede ayaklanmalara dö­nüştü. Yeniden görev alan Nagi yönetimi de olayları durduramadı. SSCB 31 Ekim 1956’da Budapeşte’yi kuşattı. Macaristan, Varşova Paktı’ndan ayrılma ka­rarını açıklayıp Birleşmiş Milletler’den yardım istedi. SSCB, Budapeşte’yi işgal etti. Ayaklanmalar ve grev­ler sert bir şekilde bastırıldı. Geniş çaplı Sovyet karşıtı tutuklamalara başlandı. Bu olaylarda Çin, ayaklanma yanlılarının haklılığını savunurken; Bulgaristan, Çekos­lovakya, Arnavutluk SSCB’ye arka çıkmıştır.


Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir