SSCB-Macaristan İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

SSCB-Macaristan İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir.

SSCB-Macaristan İlişkileri

Stalin’in ölümünden sonra Doğu Bloku ülkelerinde ayaklanmalar yaygınlaşmıştı. Macar işçiler ayakla­nınca SSCB, İmre Nagi’yi başbakanlığa getirdi. Yeni Macar başkanının yaptığı yumuşama amaçlı poli­tikalar SSCB tarafından görevden alınmasına ne­den oldu. Nagi dönemindeki liberalleşme adımları, Macaristan’da değişim arzusunu güçlendirdi. 23 Ekim 1956’da yapılan barışçı gösterilerde güvenlik güçleri silah kullanınca, gösteriler ülkede ayaklanmalara dö­nüştü. Yeniden görev alan Nagi yönetimi de olayları durduramadı. SSCB 31 Ekim 1956’da Budapeşte’yi kuşattı. Macaristan, Varşova Paktı’ndan ayrılma ka­rarını açıklayıp Birleşmiş Milletler’den yardım istedi. SSCB, Budapeşte’yi işgal etti. Ayaklanmalar ve grev­ler sert bir şekilde bastırıldı. Geniş çaplı Sovyet karşıtı tutuklamalara başlandı. Bu olaylarda Çin, ayaklanma yanlılarının haklılığını savunurken; Bulgaristan, Çekos­lovakya, Arnavutluk SSCB’ye arka çıkmıştır.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir