SSCB-Çekoslovakya İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

SSCB-Çekoslovakya İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir.

SSCB-Çekoslovakya İlişkileri

İkinci Dünya Savaşı öncesinde liberal demokrasi ile yönetilen Çekoslovakya, savaştan sonra SSCB’nin etki alanında kalarak Varşova Paktı’na girdi. 1953’te ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle işçiler ayaklan­maya başladı. SSCB destekli komünist yönetim ayak­lanmaları bastırdı.

Çekoslovakya’da, Aleksander Dubcek öncülüğünde 1967’de in­sancıl komünizm hareketi başladı. Tek parti sosya­lizmine karşı, çok partili ve özgürlükçü birey hak ve özgürlüklerinin tanınmasını temel alan bu hareket, serbest seçimlerin yapılmasını ve Çekoslovak koşul­larına göre bir sosyalizm kurulmasını istiyordu. Hare­ket hızla büyümeye başlayınca, Varşova Paktı Ordusu 21 Ağustos 1968’de Çekoslovakya’yı işgal etti.


Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası Türkiye, SSCB’nin 1936’dan itibaren kendisine ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir