SSCB-Çekoslovakya İlişkileri (Sosyalist Blokta Sarsıntılar)

SSCB-Çekoslovakya İlişkileri Sosyalist Blokta Sarsıntılar konusu dahilindedir.

SSCB-Çekoslovakya İlişkileri

İkinci Dünya Savaşı öncesinde liberal demokrasi ile yönetilen Çekoslovakya, savaştan sonra SSCB’nin etki alanında kalarak Varşova Paktı’na girdi. 1953’te ağırlaşan ekonomik koşullar nedeniyle işçiler ayaklan­maya başladı. SSCB destekli komünist yönetim ayak­lanmaları bastırdı.

Çekoslovakya’da, Aleksander Dubcek öncülüğünde 1967’de in­sancıl komünizm hareketi başladı. Tek parti sosya­lizmine karşı, çok partili ve özgürlükçü birey hak ve özgürlüklerinin tanınmasını temel alan bu hareket, serbest seçimlerin yapılmasını ve Çekoslovak koşul­larına göre bir sosyalizm kurulmasını istiyordu. Hare­ket hızla büyümeye başlayınca, Varşova Paktı Ordusu 21 Ağustos 1968’de Çekoslovakya’yı işgal etti.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler1 Soğuk Savaş Döneminde Türkiye1.1 Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası1.2 Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir