Batı Bloku’nun Kuruluşu

Batı Blokunun Kuruluşu

Uluslararası ilişkilerde etkin olan devletler savaştan oldukça yıpranmış ve bitkin bir şekilde çıkmış; İngil­tere ekonomik sorunlar nedeniyle Sovyet yayılmacı­lığına karşı etkili olamayacağını anlamıştı. Avrupa ve Dünya siyasetinde oluşan boşluğun doldurulması ge­rekiyordu. Bu durum ABD’yi, Batı’nın koruyucu gücü olmaya zorlamıştır.

ABD, savaş sonrası oluşmaya başlayan Doğu Bloku’nu kuşatmak için çevreleme politikasını izlemeye başladı. Bunun için Truman Doktrini ve Marshall Planı’nı uygulamak üzere etkin politikalar izlemeye başladı.

Truman Doktrini konu anlatımı için tıklayınız.
Marshall Planı konu anlatımı için tıklayınız.
NATO’nun Kurulması konu anlatımı için tıklayınız.
Avrupa Konseyi konu anlatımı için tıklayınız.
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) konu anlatımı için tıklayınız.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler1 Soğuk Savaş Döneminde Türkiye1.1 Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası1.2 Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir