Truman Doktrini Hakkında Bilgi

Truman Doktrini, Batı Bloku’nun Kuruluşu konusu dahilindedir.

Truman Doktrini

Komünizmin yaygınlaşıp etkinleşmesini önlemek için yasal ya da gayrisiyasal her tutum ve davranışı destekleme amaçlı bir siyaseti öngörmektir. ABD bu doktrin gereği sosyalist hareketlerin güçlenme eğilimi gösterdiği ülkelerde antikomünist oluşumları temellendirmiştir. Bu doktrin ile ilgili uygulamalar ABD-SSCB mücadelesinin başladığının bir göstergesidir. Doğu Avrupa ve Balkanlardaki ayrışmayı kesinleştirmiştir. ABD bu politikalar gereği olarak özellikle Türkiye ve Yunanistan’a büyük destek vermiştir. Bu yardımlar sayesinde Yunan İç Savaşı’nın gidişatı değimiş merkezi hükûmet komünistleri yenmiştir.

Truman Doktrini ABD’nin Batı dünyasının liderliğini açık bir şekilde üstlenmek için yaptığı ilk girişimdir.


] }

Tavsiye Konular

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

İçindekiler1 Soğuk Savaş Döneminde Türkiye1.1 Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası1.2 Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir