2.Ünite: Millî Mücadele

General Harbord Raporu KPSS (Amacı, İçeriği, Önemi)

General Harbord Raporu KPSS

General Harbord Raporu hakkında bilgi vereceğimiz yazımız TYT, AYT ve KPSS gibi sınavlar için önem arz etmektedir. Konuyu tüm ayrıntıları ile inceleyelim. General Harbord’un Anadolu’ya Geliş Amacı General Anadolu’ya ABD Başkanı Wilson tarafından Eylül 1919’da 46 kişilik bir heyet halinde Anadolu’ya gönderildi. Heyetin amacı; Ermeni iddiaları ve meselesini araştırmak.Türkiye’de manda idaresi kurulup kurulmayacağını araştırmak. General Harbord, Doğu Aandolu bölgesini gezmiş, …

Devamını Oku

Milli Mücadele Döneminde Hazırlanan Raporlar

Milli Mücadele Döneminde Hazırlanan Raporlar

Milli Mücadele Döneminde Hazırlanan Raporlar Milli mücadele döneminde gerek Türkler tarafından, gerekse yabancı delegeler tarafından pek çok rapor hazırlanmıştır. Milli Mücadele Döneminde Hazırlanan Raporların bir kısmı TYT ve AYT için önemli olsa da tamamı KPSS açısından büyük önem arz etmektedir. Milli Mücadele Döneminde Hazırlanan Raporlar Milli mücadele döneminde aleyhimizde hazırlanan raporlar; King-Crane, Hrisantos ve Milne raporudur. Bunlar haricinde Milli Mücadele …

Devamını Oku

King-Crane Komisyonu Raporu KPSS

King Crane Raporu kısaca

Sorunun cevabı C şıkkıdır. Milli mücadele döneminde yayınlanmış bir sürü rapor bulunmakta ve özellikle KPSS de soru olarak karşımıza çıkmakta. Bunlardan olumsuz olan King-Crane Raporu bu yazımızın konusu. King-Crane Raporu Soru-Cevap King-Crane kimdir?Amerika tarafından Ortadoğu’ya gönderilen Amerikan delegeleridir.King-Crane raporunun amacı nedir?Ortadoğuda (özellikle Suriye ve Filistin) bulunan Arapların gelecekleri hakkında taleplerini almak amacıyla kuruldu.King-Crane raporu nereye sunulmuştur?Paris Barış Konferansı’na sunuldu.Raporun içeriği …

Devamını Oku

Hrisantos Raporu

Hrisantos raporu

Hrisantos Raporu Milli mücadele döneminde hazırlanan pek çok rapordan biride Hrisantos Raporu‘dur. Bu yazımızda özellikle KPSS değer taşıyan bu konuyu işledik. Hrisantos Raporu Nedir? Trabzon Metropoliti Hrisantos tarafından hazırlanan Pontus Rum Devleti kurabilmek için Karadeniz kıyılarında ki Rum nüfusunun abartılı olarak gösterildiği ve Paris Barış Konferansı’na sunulan rapordur. Hrisantos bu rapor ile Wilson Prensiplerinden faydalanmayı amaçlamıştır Hrisantos Raporu Hakkında Sorular …

Devamını Oku

Misakı Milli Kararları Kodlaması KARABORSA

Misakı Milli Kararları

Misakı Milli Kararları Kodlaması Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde kabul edilen Misakı Milli Kararları pek çok sınavda özellikle KPSS’de soru potansiyeli taşımakta. Bir şifre ile işi kolaylaştırmak mümkün. KARaBORSa Misak-ı Milli Kararları Şifresi dahil 37 inkılap tarihi şifresi Misak-ı Milli Kararları Şifresi Kapitülasyonlar: Kaldırılmalıdır. Azınlıklar: Diğer ülkelerde ki müslümanların hakları kadar hak verilebilir. Referandum: Elviya-i Selase, Batı Trakya ve Arap coğrafyasında …

Devamını Oku

Taşnak Sütyun Cemiyetinin Faaliyetleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Ermenilerin kurduğu önemli komitelerden biri olan Taşnak Sütyun Cemiyeti Hakkında Bilgi daha önce sitemizde paylaşılmıştı. Şimdi sırada Taşnak Sütyun Cemiyetinin Faaliyetleri Taşnak Sütyun Cemiyetinin Faaliyetleri 1894’te Sason İsyanı’nı örgütledi. İsyanının amacı Avrupalıların ilgisini Ermeni sorununa çekmekti. 1895’te Van’da bir ayaklanma düzenlendi. 26 Ağustos 1896’da Osmanlı Bankası baskınını gerçekleştirdiler. (Papken Süni önderliğinde bir grup fedai) Amaç yine dünya kamuoyunun ilgisini Ermeni …

Devamını Oku

Taşnak Sütyun Cemiyetinin Özellikleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Ermenilerin kurduğu iki büyük cemiyetten biri olan Taşnak Sütyun Cemiyetinin Özellikleri ni yazımızda toparlamaya çalıaşacağız. Ama öncesinde Taşnak Sütyun Cemiyeti Hakkında Bilgi almanız daha faydalı olacaktır Taşnak Sütyun Cemiyetinin Özellikleri Bir Ermeni cemiyetidir. Ermenilerin kurduğu en etkili cemiyettir. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerdendir. Sosyalist ve milliyetçi  ideolojiye mensuptur. Merkezi önce Tiflis sonra Erivan’dır. Yabancı devletlerden destek almıştır. Osmanlı ülkesinde pekçok isyan …

Devamını Oku

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Faaliyetleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Ermeni Hınçak Cemiyeti Hakkında Bilgi başlıklı yazımızı okuduysanız eğer (ki okumadıysanız önce onu okuyunuz.) Ermeni Hınçak Cemiyetinin Faaliyetleri başlığının çok yüzeysel geçildiği dikkatinizi çekmiştir. Şimdi Ermeni Hınçak Cemiyetinin Faaliyetleri ile ilgili daha fazla ayrıntı verelim. Ermeni Hınçak Cemiyetinin Faaliyetleri Propaganda ve terör yöntemini kullandılar. 1890 yılında önce İstanbul sonra diğer Anadolu şehirlerinde şubeler açtılar. Ermeni zenginlerden zorla para toplayarak finansman …

Devamını Oku

Taşnak Sütyun Cemiyetinin Amacı

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Milli mücadele döneminden daha önce kurulan Ermeni cemiyetlerinden biri olan Taşnak Sütyun Cemiyetinin Amacı nı Dört T biçiminde özetlemek mümkündür. Taşnak Sütyun Cemiyeti Hakkında Bilgi başlıklı yazımızda kısaca söz etmiştik gelin şimdi ayrıntıya inelim. Taşnak Sütyun Cemiyetinin Amacı Taşnak Sütyun Cemiyetinin Amacını Osmanlı dönemi (Madde 1-2-3-4), 1. Dünya Savaşı dönemi (madde 1-5-6-7-8), Rusya’nın yıkılması (madde 1), SSCB dönemi (madde 9) …

Devamını Oku

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Özellikleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler arasında Ermeni cemiyetlerine ayrı parantez açmak gerekir. Şu yazımızda Ermeni Hınçak Cemiyeti Hakkında Bilgi vermeye çalışmıştık. Şimdi ise ayrıntıya iniyoruz; Ermeni Hınçak Cemiyetinin Özellikleri Ermeni Hınçak Cemiyetinin Özellikleri Bir Ermeni cemiyetidir. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerdendir. Marksist ideolojiye mensuptur. Merkezi önce Cenevre sonra Londra’dır. Yabancı devletlerden destek almıştır. Diğer Ermeni zararlıları ile birlikte hareket etmiştir. Yararlı cemiyetlerden …

Devamını Oku


] }