İnkılap Tarihi

Triyanon Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Triyanon Antlaşması 6 Haziran 1920 tarihinde Macaristan ve İtilaf devletleriri arasında imzalanan şartları Paris Barış Konferansı‘nda  belirlenen antlaşma Triyanon Antlaşması‘dır. Triyanon Antlaşması’nın Maddeleri Triyanon Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Çekoslovakya’ya Slovakya, Romanya’ya Transilvanya, Yugoslavya’ya Hırvatistan verildi. Triyanon Antlaşması’nın Ekonomik Maddeleri Macaristan’ın ekonomik yaptırımları kabul ederek İtilaf devletlerine savaş tazminatı vermesi kararlaştırıldı. Triyanon Antlaşması’nın Askeri Maddeleri Macaristan’da zorunlu askerlik kaldırılarak asker sayısı …

Devamını Oku

İzmir’in İşgalinin Sonuçları

İzmir’in İlhakı girişimini anlamak için İzmir’in İşgalinin Sonuçları ve Sebeplerini bilmek gerekir. İzmir’in İşgalinin Sonuçları Sebepleri konusu lise ve ortaokul İnkılap Tarihi müfredatı dahilinde olup KPSS değeride taşmaktadır. İzmir’in İşgalinin Sonuçları İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti ve Reddi İlhak Cemiyeti işgali protesto etmek için bildiriler yayınladılar. Yunan işgaline karşı ilk kurşunu atan Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin (gerçek ismi Osman …

Devamını Oku

Amiral Bristol Raporunun İçeriği (Maddeleri)

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Amiral Bristol Raporunun İçeriği hakkında hazırlamış olduğumuz yazımız İnkılap Tarihi dersi içeriğinde önemli bir konudur. Amiral Bristol Raporu KPSS Tarih değeri de taşımaktadır. Amiral Bristol Raporu ABD tarafından görevlendirilen Amiral Bristol Raporunun İçeriğinde Türk milli mücadelesinin haklılığını dünyaya ispatlamıştır. Amiral Bristol Raporunun İçeriği Bölgede Yunanlılar değil, Türkler çoğunluktadır. Yunanlılar bölgenin güvenliğini sağlama amacından çok, bölgeyi ilhak etme amacına yönelik hareket …

Devamını Oku

Nöyyi Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Nöyyi Antlaşması Paris Barış Konferansı‘nda şartları belirlenen 27 Kasım 1919 tarihinde Bulgaristan ve İtilaf devletleriri arasında imzalanan antlaşma Sen Nöyyi Antlaşması‘dır. Nöyyi Antlaşması’nın Maddeleri Nöyyi Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Yunanistan’a Gümülcine ve Dedeağaç; Romanya’ya Dobruca;Yugoslavya’ya da batı sınırından bazı yerler verildi. Nöyyi Antlaşması’nın Ekonomik Maddeleri Bulgaristan’ın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı. Nöyyi Antlaşması’nın Askeri Maddeleri Bulgaristan’ın asker sayısı 25.000 kişiyle …

Devamını Oku

TBMM’nin Londra Konferansı’na Katılmasının Nedenleri ve Önemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Londra Konferansı konusu lise ve ortaokul İnkılap Tarihi müfredatı dahilinde olup KPSS değeride taşmaktadır. Konunun en can alıcı sorularından biri TBMM’nin Londra Konferansı’na Katılmasının Nedenleri nelerdir? sorusudur. Gelin şimdi TBMM’nin Londra Konferansı’na Katılmasının Nedenlerini derleyelim. TBMM’nin Londra Konferansı’na Katılmasının Nedenleri Türk ulusunun haklı davasını yani Misak-ı Milliyi dünyaya duyurmak. Türk ulusunun gerçek temsilcisi olan TBMM Hükümeti’nin hukuken tanınmasını sağlamak. “Türkler, barışa …

Devamını Oku

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi ile ilgili yazımızı aşağıdan okuyabilirsiniz. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Antlaşmanın 7. Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi “ Anadolu’yu düşman işgaline açık hale getirmiştir. Anlaşmada özellikle altı il üzerinde durulması (Vilayet-i …

Devamını Oku

Sen Jermen Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Sen Jermen Antlaşması Paris Barış Konferansı‘nda şartları belirlenen 10 Eylül 1919 tarihinde Avusturya ve İtilaf devletleriri arasında imzalanan antlaşma Sen Jermen Antlaşması (Saint Germain) ‘dır. Sen Jermen Antlaşması’nın Maddeleri Sen Jermen Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Yugoslavya’ya Bosna-Hersek; İtalya’ya Tirol, Trieste ile bazı Dalmaçya adaları; Romanya’ya Erdel, Bukovina, Temeşvar ve Banat; Lehistan’a Galiçya verildi. Sen Jermen Antlaşması’nın Ekonomik Maddeleri Avusturya’nın …

Devamını Oku

İzmir’in İşgalinin Sebepleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İzmir’in İşgali 15 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleşti. Bu ilhak girişimini anlamak için İzmir’in İşgalinin Sebeplerini bilmek gerekir. İzmir’in İşgalinin Sebepleri konusu lise ve ortaokul İnkılap Tarihi müfredatı dahilinde olup KPSS değeride taşmaktadır. İzmir’in İşgalinin Sebepleri Paris Barış Konferansı kararları (İngiltere’nin bölgede güçlü bir İtalya yerine kukla Yunanistan’ı tercih etmesi) Yunanistan’ın yayılma ve büyüme politikası (Megola İdea = Büyük Yunanistan) Yunanistan’ın …

Devamını Oku

Yönlendirme Yapıldı Kuvayi Milliyenin Özellikleri Kısaca

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Mondros Mütarekesi sonrası başlayan işgaller karşısında halkın kurduğu silahlı birlikler olan Kuvayi Milliyenin Özellikleri İnkılap tarihi dersinin önemli konularındandır. Gelin Kuvayi Milliyenin Özelliklerine birlikte bakalım. Kuvayi Milliyenin Özellikleri Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Türk yurdunda başlayan işgaller karşısında çeşitli yöre halklarının oluşturduğu bölgesel direniş güçleridir. Kuva-i Milliye Hatay Dörtyol’da ilk direnişi başlatmış; Urfa, Maraş, Antep’te de, Fransız’a karşı müthiş savunma vermişlerdir. …

Devamını Oku

Amiral Bristol Raporu ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İzmir’in Yunalılar tarafından işgali sonrası ABD Wilson İlkeleri çerçevesinde hareket edilip edilmediğini araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderdi. Bu heyetin hazırladığı rapora Amiral Bristol Raporu denir. Amiral Bristol Raporu KPSS, lise ve ortaokul İnkılap Tarihi derslerinde önem arz etmektedir. Amiral Bristol Raporu (11 Ekim 1919) Amerikalı amiralin başkanlığındaki bir heyet İzmir’de incelemeler yapmıştır. Bu incelemeler sonucunda bölgedeki kargaşanın sebebinin Yunanlılar …

Devamını Oku


] }