İnkılap Tarihi

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Önemi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Önemi Montrö Boğazlar Sözleşmesi Neden İmzalandı sorusunun cevabı için lütfen buraya tıklayınız. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin maddeleri için buraya tıklayınız. Türkiye boğazlara tam egemen olmuştur. Misak-ı Milli’ye aykırı bir uygulamaya son vermiştir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gücü artmış bu da Türkiye’yi uluslararası alanda daha saygın bir konuma yükselmiştir. Milletler Cemiyeti’nin yetersiz garantisi yerine Türkiye kendi gücüne dayanma ve Boğazlar ...

Devamını Oku

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Maddeleri Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Maddeleri Öncelikle Montrö Boğazlar Sözleşmesi Neden İmzalandı sorusunun cevabı için lütfen buraya tıklayınız. Montrö ile Boğazların Statüsü; Boğazlar komisyonu kaldırılacak ve tüm yetkileri Türkiye’ye devredilecektir. Türkiye Boğazlarda asker bulundurma, askeri üs kurma ve tersane açma gibi tüm yetkilere sahip olacaktır. Boğazlardan yabancı savaş gemilerinin geçişinde bazı sınırlamalar olacaktır. Boğazlar dünya ticaretine açık olacaktır. Türkiye bir harbe girer ...

Devamını Oku

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Neden İmzalandı

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Montrö Boğazlar Sözleşmesi (1936) Lozan Antlaşması’na göre Boğazlarda başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon kurulacak ve Boğazlar askerden arındırılacaktır. 1930 yıllarında yeni bir savaş rüzgârı esmeye başladı; Almanya Ren bölgesini silahlandırmıştır. ( Versay Antlaşması’na ters düşmüştür) Japonya, Mançurya’yı işgal etmiştir. İtalya, Habeşistan’ı işgal etmiştir. Ayrıca 12 adayı silahlandırmıştır. Avusturya zorunlu askerliği yeniden başlatmıştır. -Bütün bu olup bitenler karşısında Milletler Cemiyeti ...

Devamını Oku

Balkan Antantı ve Sadabat Paktı Konu Anlatımı

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Balkan Antantı (9 Şubat 1934) Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya tarafından kurulmuştur.Balkan Antantı’nın Kurulma amacı: Faşist İtalya ve Nazi Almanya’sının saldırgan, yayılmacı dış politikalarına karşı önlem almaktır.Antlaşmaya göre Balkan devletleri birbirlerine karşı sınırlarını karşılıklı güvence altına alıyorlar, birbirine danışmadan herhangi bir Balkan devleti ile siyasi antlaşma yapmamayı kabul ediyorlardı. Balkan Antantı’nın Önemi Türkiye bölgesel barışa katkıda bulunmuştur. Türkiye batı sınırlarını ...

Devamını Oku

Akdeniz Paktı Kısa Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Akdeniz Paktı Akdeniz Paktı’nın Kuruluş Tarihi: 1936 Akdeniz Paktı’na Üye Devletler: Türkiye, İngiltere, Yunanistan ve Yugoslavya arasında yapıldı. Akdeniz Paktı’nın Diğer Adı: Akdeniz İttifakı Akdeniz Paktı’nın Kuruluş Nedeni: İtalya’nın saldırılarına karşı birlikte hareket etme amacıyla kurulmuştur. Tıklayınız. Akdeniz Paktı’nın Önemi: Türkiye’nin dış siyasetinde bir dönüm noktasıdır. İtalya tehlikesine karşı Türkiye, İngiltere’ye yaklaşmıştır. NOT: İtalya 1936 yılında Habeşistan’ı işgal etti. Bu ...

Devamını Oku

Balkan Antantı Hakkında Kısa Bilgi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Balkan Antantı Balkan Antantı’nın Kuruluş Tarihi: 9 Şubat 1934 Balkan Antantı’na Katılan Devletler:  Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Balkan Antantı’na Katılmayan Devletler: Arnavutluk İtalya’nın baskısı altında olduğu için Bulgaristan ise komşu ülkelerin topraklarında hak iddia ettiğinden Balkan Antantı’na katılmadı. Balkan Antantı’nın Kuruluş Nedeni:  Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesi, İtalya’nın Akdeniz’de ve Balkanlar’da genişleme çabası ve devletlerinin silahlanma yarışı. Balkan Antantı’nın Kuruluş ...

Devamını Oku

Milletler Cemiyeti Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Milletler Cemiyeti Milletler Cemiyeti’nin Diğer Adı: Cemiyet-i Akvam Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Tarihi: 10 Ocak 1920 (Versay Barış Antlaşması‘nın yürürlüğe girmesiyle) Milletler Cemiyeti Fikrinin Ortaya Çıkışı: Wilson İlkeleri’nde ABD başkanı W. Wilson tarafından ortaya atılmıştır. Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Kararı: Paris Barış Konfreansı‘nda alınmıştır. Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Amacı: Uluslararası barış ve güveni sağlamak ve devam ettirmek ABD Milletler Cemiyeti’ne Neden Üye Olmadı: ...

Devamını Oku

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Ne Zaman Üye Oldu: 18 Temmuz 1932 Türkiye’yi Milletler Cemiyeti’ne Hangi Ülke Davet Etti: İspanya Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olmasının Nedenleri: Milletler Cemiyetinin amacı dünya barışını sağlamaktı. Ancak, Cemiyet zamanla amacından sapmış, büyük devletlerin sözcüsü gibi olmuştur. Türkiye bunu bilmesine rağmen dünya barışına beslediği iyi niyetin yeni bir örneğini vermek için Milletler Cemiyeti’ne ...

Devamını Oku

Türk-Yunan İlişkileri Ve Nüfus Mübadelesi Maddeler Halinde

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Türk-Yunan İlişkileri Ve Nüfus Mübadelesi Lozan’a göre İstanbul Rumlarıyla Batı Trakya Türkleri hariç Türk ve Rum nüfus karşılıklı olarak değiştirilecekti. Yunanistan Türkiye’de daha fazla Rum bırakmak isteyince sorun çıktı. Yunanistan’ın amacı iç işlerimizde etkili olmaktı. Sorun Milletler Cemiyeti’ne taşındı. Ancak burası da çözüm bulamadı. Bunun üzerine her iki taraf da ülkelerinde yaşayan azınlık mallarına el koydu. Ancak İtalya’nın Doğu Akdeniz’deki ...

Devamını Oku

Osmanlı Borçları Sorunu Kısaca

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Osmanlı Borçları Sorunu Kırım Savaşı ile başlayan Osmanlı Devleti’nin borçlanma tarihini daha önce özetlemiştik. (Osmanlı Dış Borç Tarihi) Lozan’da Borçlar Sorunu Milli mücadele sonrası imzalanan Lozan Barış Antlaşması sırasında Osmanlı’dan kalan borçlar pek çok devleti ilgilendiriyordu. Ancak bu konu da en çok direnen devlet Fransa oldu. Zira Osmanlı’nın en çok borcu Fransa’ya idi. Lozan Barış Antlaşması’nın 46. maddesi Osmanlı’nın borçlarını ...

Devamını Oku