2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

Orta Asya Uygarlığı Özeti

uygarlıkların doğuşu

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar kapsamında yer alan İlk çağ Uygarlıkları konusu alt başlığı olan Orta Asya Uygarlığı konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Orta Asya Uygarlığı 1 – Anav Kültürü : Orta Asya’nın en eski kültürüdür. 2 – Afanasyevo Kültürü: Türklerin en eski kültürüdür. 3 – Andronova Kültürü: Orta Asya da en geniş alana yayılan ...

Devamını Oku

Kültür ve Uygarlık Kavramı Kısaca

uygarlıkların doğuşu

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar kapsamında yer alan İlk çağ Uygarlıkları konusu alt başlığı olan Kültür ve Uygarlık konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Kültür ve Uygarlık Kavramı KÜLTÜR: Bir millete ait maddi ve manevi değerler bütünüdür. UYGARLIK: Birden fazla kültürün bir araya gelmesiyle oluşan kültür birleşimine medeniyet denir. ÖRNEK: İslam uygarlığı, Batı uygarlığı, Doğu ...

Devamını Oku

Lidyalılar Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

Lidyalılar Hakkında Bilgi Maddeler Halinde yazmaya çalışacağımız yazımıza hoşgeldiniz. İlkçağın Tüccar Kavimlerinden olan Lidyalılar Anadolu’nun batısında yaşamışlardır. Lidyalılar Hakkında Bilgi Maddeler Halinde Lidyalılar, Friglerin yıkılmasından sonra Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede Giges önderliğinde başkenti Sardes olan bir devlet kurmuşlardır. En parlak dönemi Kral Krezus devridir. Kimmerleri Anadolu’dan çıkartan Lidyalılar, sınırlarını Kızılırmak’a kadar genişletmişlerdir. Ege kıyılarındaki liman kentlerin ...

Devamını Oku

Hitit Uygarlığının Özellikleri Madde Madde

uygarlıkların doğuşu

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar kapsamında yer alan Anadolu Uygarlığı konusu alt başlığı olan Hititler konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Hititler • Kuruluş ve yıkılış tarihi MÖ.2000-MÖ.700 • Hitit tarihi üç kısıma ayrılır. Eski Krallık (MÖ.1800 –1400) Yeni Krallık (MÖ.1400-1200) Geç Hitit Şehir Devletleri (MÖ.1200-700) • Kafkasya üzerinden Anadolu’ya MÖ.2000 ‘de gelip Kızılırmak yayına ...

Devamını Oku

İyonyalılar Özet

uygarlıkların doğuşu

İYONYALILAR – İyonya, İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında kalan kıyı bölgesinin adıdır. Dorların baskısı sonucunda Akadların bir kısmı Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç etmişler ve yerli halkla kaynaşarak şehir devletlerini kurmuşlardır. Bu şehir devletleri arasında siyasi birlik sağlanamamış, her şehir devleti bağımsız yönetilmiştir. NOT: İyon şehirlerinde farklı kralların olması, ülkede siyasal birliğin olmadığını göstermektedir.  – İyon şehirleri, önceleri Krallık, MÖ. ...

Devamını Oku

Frigyalılar Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

uygarlıkların doğuşu

FRİGYALILAR – Frigyalılar Anadolu’ya Boğazlar yoluyla gelmişler, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Ankara yörelerine yerleşmişlerdir. – M.Ö. 750’den sonra güçlü bir devlet kuran Frigyalıların başkenti Polatlı yakınlarındaki Godion’dur. – Kral Midas döneminde bütün Orta ve Güneydoğu Anadolu’ya egemen oldular. Kimmerlerin saldırılarıyla M.Ö. 676’da yıkılmıştır. – Krallarla yönetilen Frigyalılar askerliğe fazla önem vermediklerin için düzenli ve güçlü bir orduya sahip değillerdi. Sadece sarayı ...

Devamını Oku

Urartular Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

uygarlıkların doğuşu

URARTULAR – Urartu devleti, Doğu Anadolu’da Asya kökenli Huriler tarafından kurulmuştur (M.Ö. 900). – Merkezi Tuşpa (Van) olan Urartular, yaklaşık iki yüzyıl boyunca Doğu Anadolu’da önemli bir güç oluşturmuşlardır. – M.Ö. 600’lerde Medler tarafından yıkılmışlardır. – Krallıkla yönetilmiştir. Ülkeyi eyaletlere ayıran Urartular, valileri merkezden atayarak merkezi otoriteyi güçlü tutmayı amaçlamışlardır. – Urartular, mezarlarını ev ve oda biçiminde yapmışlar, mezarlara ölünün ...

Devamını Oku

İyonyalılar Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

uygarlıkların doğuşu

İYONYALILAR – Önemli İyon şehir devletleri Milet, Efes, Foça ve Smyrna’dır. – Her biri bağımsız bir devlet olan İyon şehirleri, önceleri krallık, M.Ö 500 yıllarından itibaren asillerin kurduğu oligarşik hükümetler, sonra da demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir. Not: İyonya’nın şehir devletleri tarafından yönetilmesi siyasi birliğin kurulmasını engellemiştir. Bu durum İyonya’nın siyasal alanda etkili olmasını zorlaştırmıştır. – Lidyalılar, İyonyalıların Anadolu ve Ön ...

Devamını Oku

Hititler Hakkında Bilgi Maddeler Halinde

uygarlıkların doğuşu

HİTİTLER – Mezopotamya uygarlığı ile doğrudan ilişki kurmuşlardır. Not: Bu durum ileri uygarlık olan Mezopotamya’daki gelişmelerin Anadolu’ya taşınmasında önemli rol oynamıştır. – Hititler ile Mısırlılar arasında Kuzey Suriye için Kadeş Savaşı yapılmıştır. Savaş sonunda Kadeş Antlaşması imzalanmıştır. Not: Bu antlaşma tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır. Bu durum iki devletinde yazıyı kullandıklarının göstergesidir. Not: Bu antlaşmada Hitit kraliçesinin de imzası yer ...

Devamını Oku

Bizans İmparatorluğu Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

9. Sınıf tarih dersi 2. ünitesi olan Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar kapsamında yer alan Bizans İmparatorluğu konu anlatımını aşağıdan okuyabilirsiniz. Bizans İmparatorluğu Bizans, Roma imparatorluğu’nun ikiye ayrılmasından ardından, Merkezi İstanbul olan Doğu bölümünün isimidir. Bizans İmparatorluğu’nda 12 sülale başa geçti. İmparator Justinianos (Jüstinyen) vaktiyle Akdeniz, Bizans gölü hâline geldi. İstanbul’daki Ayasofya Kilisesi’nin inşa edilmesi, Akdeniz’in Bizans filosuna açılması, Roma hukukunun ...

Devamını Oku