2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

Doğu Akdeniz Uygarlığı Fenikeliler ve İbraniler

Doğu Akdeniz Uygarlığı Siyasi Tarih Fenikeliler Siyasi Tarih Sâmî asıllı bir kavim olan Fenikeliler bugünkü Lübnan Dağları ile Akdeniz arasında kalan bölgede yerleştiler (MÖ 2000). Deniz ticaretinde önemli gelişmeler kaydeden Fenikelilerin en önemli şehirleri; Biblos, Sayda ve Sur’dur. Fenikeliler MÖ 800 yılında Asur egemenliğine girmişlerdir. İbraniler Siyasi Tarih İbranîler de Sâmî asıllı olup bir süre Suriye ve Mezopotamya arasında oturduktan sonra ...

Devamını Oku

Ege ve Yunanistan Siyasi Tarihi ve Uygarlığı

Ege ve Yunanistan Siyasi Tarihi MÖ III. ve II. bin yılda Girit, Ege Adaları, Yunanistan ve Anadolu’nun batı kıyılarında gelişen uygarlığa Ege Uygarlıkları denir. Ege ve Yunan medeniyetinin ilk ortaya çıktığı yer Girit adasıdır. MÖ II. binde ortaya çıkan Girit şehir Devletleri, MÖ 1600’lerde birleşerek Girit Krallığı’nı meydana getirdiler. Girit Krallığı’na MÖ 1200’lerde Dorlar son verdi. MÖ 1700 yılında kurulan ...

Devamını Oku

Mezopotamya Siyasi Tarihi ve Uygarlığı

Mezopotamya Siyasi Tarihi Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir. Mezopotamya’nın tarih boyunca çok sık istilaya uğramasının sebepleri; 1) Topraklarının verimli oluşu ve su kaynakları 2) Yerleşmeye uygun konumu 3) Etrafının doğal setlerle çevrili olmaması Mezopotamya’nın siyasi tarihi Sümerliler ile başlamaktadır. Sümerliler Mezopotamya’daki medeniyetlerin temelini atmışlardır. MÖ 3000’lerde “Site” adı verilen şehir devletleri kurmuşlardır. En önemli Sümer şehir devletleri ...

Devamını Oku

Mısır Siyasi Tarihi ve Uygarlığı

Mısır Siyasi Tarihi Mısır, etrafı doğal setlerle çevrili bir Afrika ülkesidir. Bu sebeple ilkçağlarda kendine has bir kültür geliştirmiş ve dışarıdan etkilenmemiştir. Mısır için Nil nehri hayat kaynağıdır. Nil’in doğduğu yere Yukarı Mısır, Nil’in Akdeniz’e döküldüğü yere Aşağı Mısır denir. Mısır’ın tarihi devirleri üç kısma ayrılır; a) Eski imparatorluk, b) Orta imparatorluk, c) Yeni imparatorluk. Mısır uygarlığının sembolü olan piramitler ...

Devamını Oku

İlkçağ Uygarlıkları Tablosu

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI Uygarlıklar Kurulduğu Yer Temel Geçim Kaynakları Diğer Özellikleri Çin Çin Tarım-Ticaret İpek Yolu ticareti için Türklerle mücadele ettiler. Krallarına güneşin oğlu denir. Barut, pusula, kağıt ve matbaayı icat ettiler. Çin seddini inşa ettiler. Konfiçyus, Taoizm, Budizm dinlerine inandılar Hint Hindistan Tarım Kast sistemi nedeniyle milli birlik kuramadılar. Kast sistemi kültürel birliğin oluşumunu engelledi. İskit Kuzey Karadeniz Hayvancılık Tarihteki ...

Devamını Oku

Anadolu Uygarlıkları Kısa Özet

İLKÇAĞDA ANADOLU UYGARLIKLARI Anadolu , Asya kıtasının en batısında bir yarımadadır. Asya-Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında bulunmaktadır. Anadolu ilk çağlardan itibaren insanların dikkatini çekmiş , mühim bir yerleşim ve uygarlık merkezi olmuştur . Anadolu’nun ilkçağlardan itibaren yerleşim merkezi olmasının nedenlerini şöyle sıralayabiliriz : Stratejik konumunun elverişliliği İkliminin elverişli olması Doğal kaynakların bol olması Su kaynaklarının ve verimli ovaların tarıma elverişli ...

Devamını Oku

Tagar ve Taştık Kültürü

Orta Asya Uygarlığı Orta Asya’da oluşan kültürlerin geçmişi MÖ 5000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Bu kültürlerin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerini pek çok yönden etkilediği görülmektedir. Bu kültürler; Anav, Afanasyevo, Tagar, Karasuk, Andronovo ve Taştık kültürleridir. Şimdi bu kültürlerden Tagar ve  Taştık kültürünü inceleyelim. Tagar Kültürü Tagar Kültürü MÖ 700 ile MS 100 seneleri aralarında Kögmen Dağları, Kem, Kemçik, Uluğ-Kem ve ...

Devamını Oku

Karasug Kültürü Özet

Orta Asya Uygarlığı Orta Asya’da oluşan kültürlerin geçmişi MÖ 5000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Bu kültürlerin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerini pek çok yönden etkilediği görülmektedir. Bu kültürler; Anav, Afanasyevo, Tagar, Karasuk, Andronovo ve Taştık kültürleridir. Şimdi bu kültürlerden Karasuk kültürünü inceleyelim. Karasug Kültürü Kögmen Dağları, Uluğ Kem, Kemçik, Abakan, İrtiş ve Kem/Yenisey nehirleri etrafında, başka bir deyişle Afanasyevo ve Andronovo ...

Devamını Oku

Andronovo Kültürü

Orta Asya Uygarlığı Orta Asya’da oluşan kültürlerin geçmişi MÖ 5000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Bu kültürlerin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerini pek çok yönden etkilediği görülmektedir. Bu kültürler; Anav, Afanasyevo, Tagar, Karasuk, Andronovo ve Taştık kültürleridir. Şimdi bu kültürlerden Andronovo kültürünü inceleyelim. ANDRONOVO KÜLTÜRÜ İsmini Yukarı Yenisey’deki Andronovo sitesinden alan Andronovo Kültürü, MÖ 1700-1200 seneleri aralarında Minusinsk ve Altaylar’dan Ural dağlarıyla Hazar ...

Devamını Oku

Anav ve Afanasyevo Kültürü

Orta Asya Uygarlığı Orta Asya’da oluşan kültürlerin geçmişi MÖ 5000’li yıllara kadar dayanmaktadır. Bu kültürlerin Orta Asya’da kurulan Türk devletlerini pek çok yönden etkilediği görülmektedir. Bu kültürler; Anav, Afanasyevo, Tagar, Karasuk, Andronovo ve Taştık kültürleridir. Şimdi bu kültürlerden Anav ve Afanasyevo kültürünü inceleyelim. ANAV KÜLTÜRÜ Anav, Batı Türkistan’da Aşkabad’ın (Türkmenistan) yanında yer alan küçük bir kenttir. Anav Kültürü, ismini bu küçük ...

Devamını Oku