2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 70 Cevapları

2

Yunan dili ve uygarlığının değişik bölgelerde yayılmasında hangi faktörler etkili olmuştur? – Ekonomik Faktörler: Ticaretle uğraşan Yunanlılar gittikleri yerlerde koloniler kurmuşlar ve bu sayede dil ve kültürlerini değişik bölgelere yaymışlardır. – Bilimsel ve Sanatsal Faktörler: Yetiştirmiş oldukları ünlü bilim adamlarının yazmış olduğu eserler başka bölgelerde okununca Yunan dili ve uygarlığıda yayılma alanı bulmuştur. Öyleki Abbasiler döneminde kurulan tercüme odalarında Yunanca ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 69 Cevapları

2

Sizce Kral Yolu, uygarlıkların gelişimini nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız. – Kral yolu Anadolu uygarlığı ile Mezopotamya uygarlığı arasında köprü vazifesi görmüştür. Bu yol sayesinde Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları etkileşim içerisine girmişlerdir. – Bu yol sayesinde para icad olmuş ve sermaye birikimleri başlamıştır. Aşağıdaki tabloda yer alan Anadolu uygarlıkları ile bu uygarlıklara ait kavramları ilgili kutucuklara “X” işareti koyarak ilişkilendiriniz. PARA ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 68 Cevapları

2

Friglerdeki kilim dokumacılığın günümüze yansımaları nasıl olmuştur? Araştırınız. Frigler, tarafından tiftik keçisinin kılından yapılan “tapates” adı verilen kilimler, Türk kilimlerinin atası olarak kabul edilir. Kullanılan motifler ve dokuma yöntemleri günümüzde Türk kilimlerinde devam ettirilmektedir. TARTIŞALIM Paranın kullanılması insanların hayatını nasıl etkilemiştir? Bu gelişmelerin günümüze yansımaları nasıl olmuştur? Her iki durumu arkadaşlarınızla tartışınız. Ticaret dolayısıyla insan hayatı kolaylaşmış ve sermaye birikimi ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 67 Cevapları

2

Friglerin tarımla ilgili suçlara ağır cezalar vermelerinin yaşam biçimleriyle ilişkisi hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız. Yerleşik kültüre sahip olan Friglerin en önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Dolayısıyla kanunlarıda daha çok tarımla alakalıdır.  Bundan dolayı tarımla ilgili suç işleyenlere çok ağır cezalar vermişlerdir. Örnek; saban kırana ve öküz öldürene ölüm cezası verilirdi. 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 67 soruları ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 66 Cevapları

2

ANALLAR Hitit kralı II. Murşili, kendi döneminde olup bitenleri egemenlik yıllarını ayırarak ayrıntılarıyla vermektedir. Yıllık faaliyetlerinin yazıldığı bu tür belgeler anal (yıllık) olarak bilinir. II. Murşili’nin yıllıkları Ön Asya tarih yazıcılığı içinde anlatım biçimi ve ayrıntılara girmesi açısından çok önemli bir yer tutar. Tanrılarına hesap vermek amacıyla yazıldığından yalan yanlış bilgilere yer verilmez. Özellikle devletler arası antlaşma metinlerinin başlarına konan ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 64 Cevapları

2

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 64 Cevapları İbranilerin, Yahudiliğin kendilerine ait bir din olduğuna inanmaları bu dinin yeryüzündeki yayılışını nasıl etkilemiş olabilir? Yahudiliğin yayılmasını engellemiştir. Yukarıdaki tarih şeridinden yararlanarak uygarlıkları kuruluş tarihlerine göre kronolojik olarak sıralayınız. 1-Sümer 2-Akad 3-Elamlılar 4-Mısır krallığı 5-Asurlular 6-Babilliler 7-Fenikeliler 8-İbraniler

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 63 Cevapları

2

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 63 Cevapları Matbaa, pusula ve barut “uygarlığın ortak mirası”dır. Bu buluşların günümüze etkileri konusundaki düşüncelerinizi belirtiniz. Matbaa insanların bilgi birikimlerini daha ucuz yollarla aktarmalarına vesile olmuştur. Bu da rönesans ve akabinde aydınlanma çağının yaşanmasına temel teşkil etmiştir. Pusula sayesinde coğrafi keşifler gerçekleşmiş ve yeni yerler tanınmıştır. Barut ise önce Avrupa’da feodalitenin sona ermesini ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 62 Cevapları

2

Kast sistemi yüzünden Hindistan’da kültür, dil ve hukuk birliği sağlanamamıştır. Bu durumun sebeplerini yukardaki metni de dikkate alarak değerlendiriniz. Kast sistemi kapalı bir yapıya sahip olduğundan kastlar arası diyolog minimum düzeydedir. Bu durum zamanla kastların başkalaşmasına ve farklı kültürlerin, dillerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 61 Cevapları

2

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 61 Cevapları Perslerin ülkeyi satraplık denilen eyaletlere bölerek yönetmelerinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. Pers imparatorlarının ülkeyi satraplara ayırarak yönetmelerinin temel sebebi; otoritelerini ülkelerinin tamamına yaymak istemeleridir. Zira bir ülkenin sınırları ne kadar genişlerse devletin en uç noktalarına devletin otoritesini ulaştırmak o kadar zorlaşır. Satrapları vasıtasıyla ülkenin tamamına nüfuz edebileceklerdir. Ek Bilgi: Şahgözü veya ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 60 Cevapları

2

1. Mısırlıların dünya uygarlığına hangi yönde katkıları olmuştur? Açıklayınız. İcad ettikleri hiyeroglif yazısı Fenike alfabesinin dolayısıyla Latin alfabesinin temelini oluşturmuştur. Papirus kağıdını icad etmişlerdir. İlk güneş yılı esasına dayalı takvimi yapmışlar, pi sayısını bügünkü değerine yakın hesaplamışlardır. Mimari açıdan piramitleri yapmışlardır. 2. Mumyalama, Mısır’da hangi bilim dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur? Tıp, eczacılık ve kimya bilim dallarının gelişmesine sebep olmuştur.

Devamını Oku