2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 55 Cevapları

2

1. Mezopotamya’da tarih boyunca birçok uygarlğın kurulmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız. Mezopotamya’nın tarıma elverişli oluşu (verimli arazi, sulak ve iklimi uygun) etrafının doğal setlerle çevrili olmayışı, ticaret ve göç yolları üzerinde olamsı tarih boyunca birçok uygarlığın kurulmasına neden olmuştur. 2. Mezopotamya’da kurulan eski uygarlıklardan günümüze eser kalmamasının sebepleri neler olabilir? Belirtiniz. Mimari eserlerin malzemesinin kerpiç olması (dayanıksız oluşu) ve çok fazla ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 54 Cevapları

2

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 54 Cevapları İlk Çağ uygarlıklarının ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgelerin ortak özellikleri nelerdir? Açıklayınız. İlk Çağ uygarlıklarının ortaya çıktığı ve yayıldığı bölgelerin ortak özellikleri; Sulak olmaları, verimli araziye sahip olmaları, iklimlerinin ılıman olması ve göç yolları üzerinde olmasıdır. Miladi takvim hangi milletlerin katkısıyla günümüzdeki hâlini almıştır. Miladi takvimin gelişim sürecini anlatan bir tarih ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 53 Cevapları

2

1. Siyasi, coğrafi ve ekonomik etmenlerin uygarlıkların oluşumunu nasıl etkilediğini tespit ediniz. Siyasi Etmenler: Devletin gücü veya güçsüzlüğü uygarlığın oluşumunu direk etkiler. Güçlü devletler gittiği yerlerden etkilenirken, güçsüz devletler hakim güçlerden etkilenir. Dolayısıyla bölgede var olan uygarlık buna göre şekillenir. Coğrafi Etmenler: Bölgede ki coğrafi yapı uygarlıkların oluşumunu etkiler. Etrafı doğal setlerle çevrili uygarlıklar özgün olur. Lakin etrafı doğal korunaklı ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 52 Cevapları

2

Anadolu’da yukarıda bahsedilenlerin dışında Türkiye’nin tarih öncesi devirlerini aydınlatan başka hangi merkezler vardır? Araştırınız. ÇAYÖNÜ: Diyarbakır Ergani yakınlarındadır. Çayönü Türkiye ve Güneydoğu Avrupa’da Yenitaş Devrinde kurulan ilk köy yeridir. Türkiye’de ilk tarım yapılan yerdir. Buğday yetiştirilmiş, öğütülmüş ve hayvan gücünden yararlandırılmıştır. Göbeklitepe: Şanlıurfa’ya 22 km uzaklıktadır. Yerleşim yoktur. Dünyanın bilinen en eski kült alanıdır. Aşıklı Höyük: Aksaray il merkezinin 25 km ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 50 Cevapları

2

Eski Taş Çağı’nda, doğanın insan üzerinde baskın olmasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız. İnsan ilkel bir yaşam sürmektedir. Mağaralarda yaşayan ve toplayıcılık yapan insanların doğanın şartları karşısında boyun eğmekten başka yapabileceği birşey yoktur. Ateşin kullanılması insanların hayatını nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız. Yemek pişirme, ısınma, geceleri aydınlanma, vahşi hayvanlara karşı korunma imkanı ortaya çıkmıştır. İlerleyen dönemlerde pişmiş kap yapımında ve maden eritmede ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 49 Cevapları

2

Mikrolit: Mezolitik dönemde kullanılan genellikle 3 cm’den daha ufak küçük taş aletlerdir. Höyük: Yığma tepe şeklindeki mezar. (tümülüs) Klan: Birbirleriyle akraba, birden çok büyük ailenin bir araya gelmesiyle oluşan toplumsal birlik. Çağ: Devir. Kendine has özellikler taşıyan uzun zaman dilimi Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılmasında tarihe yardımcı bilim dallarının hangilerinden faydanılmaktadır? Açıklayınız. Tarih öncesi dönemlerin aydınlatılması için önce kazı yapılası (arkeoloji) ...

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Bu yıl 9. sınıfta okutulan Biryay Yayınları Tarih 9 kitabı 2. Ünitesi olan Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi içeriğinde bulunan soru ve etkinliklerin cevapları aşağıda sayfa sayfa ayrılarak www.tarihportali.net bünyesinde bulunan tarih öğretmenleri tarafından cevaplanmıştır. Faydalı olması dileğiyle. 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 52 Cevapları için tıklayınız. 9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 53 Cevapları için ...

Devamını Oku

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Biryay Yayınları Sayfa 79-80 Ölçme Değerlendirme Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

2. Ünite Ölçme ve Değerlendirme A.  Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere tabloda verilen kelime ve kelime gruplarından uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız. 1. İnsanlar YENİTAŞ devrinde yerleşik hayata gecerek tarımla uğraşmaya başladılar. 2. Fırat ve Dicle arasında kalan bölgeye tarihte MEZOPOTAMYA denir. 3. Mısırlılar ile Hititler arasında MÖ 1280 yılında KADEŞ antlaşması imzalandı. 4. Bir devletin siyasi, askeri ve sosyo ekonomik ...

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 77-78 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

12. Etkinlik: ROMA VE BİZANS KÜLTÜRÜ Romalılar, başta mimarlık olmak üzere güzel sanatların her dalında gelişme göstermişlerdir. Mimarlık, heykel ve resim alanında Yunanları kendilerine örnek almış, onlardan daha büyük ve gösterişli saraylar, tapınaklar ve anıtlar yapmışlardır. Tiyatro yapıları  Roma mimarisinin en  önemli yapıtları arasında yer alır. Bu tiyatrolar, Yunan tiyatroları gibi sahne binası, yarım daire şeklinde meydan ve oturma kademelerinden ...

Devamını Oku