2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 108 Cevapları

ekoyay yayınları 3

9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 108 Cevapları Hazarlara ait bölgede yapılan arkeolojik kazılarda yan yana cami, kilise ve havra kalıntılarına rastlanmıştır. Bu durum hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Açıklayınız. Engin bir dini hoşgörülerinin olduğunun kanıtıdır. Zira bu ibadethaneler 3 ilahi dine aittir ve aynı yerde ortaya çıktığına göre kimse kimsenin dinine müdahil olmamaktadır. Bu durumda Hazar Barış Çağının temel …

Devamını Oku

Asurlular Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Kavram Haritası ile Mezopotamya Medeniyetleri (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT) Asurlular Yukarı Mezopotamya’da bugünkü Güney Doğu Anadolu da kurulmuştur. Toroslar ve Kapadokya ya kadar yayılmıştır. Batıda İbranileri yurtlarından çıkarmış, Mısır’a kadar ulaşmışlardır. Değişik yerlerde birçok koloniler kurarak ticareti geliştirmişlerdir. M.Ö. 2000 yıllarında Asurlular, Anadolu’da ticaret kolonileri kurarak hem ticareti geliştirmişler, hem de Anadolu’da yazılı devirleri başlatmışlardır. Kayseri yöresindeki Kültepe’de ticaretle …

Devamını Oku

Babiller Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Mezopotamya uygarlıklarından Babiller hakkında kısa bilgiye aşağıdaki video veya konu anlatımdan ulaşabilirsiniz. Kavram Haritası ile Mezopotamya Medeniyetleri (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT) Babiller Orta Mezopotamya’da kurulan Babiller I. Babil Devleti’nin kralları içerisinde en önemlisi Hammurabi’dir. İlk anayasa kabul edilen ‘’Hammurabi Yasalarını ‘’ yapmıştır. Bu kanunlar yapılırken daha önce uygulanan kanunlardan yararlanılmıştır. Urugakina Kanunlarına göre daha sert cezalar vardır. Bazı suçlara …

Devamını Oku

Elamlar Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Elamlılar Elam, Güneydoğu Mezopotamya’ya verilen isimdir. M.Ö. IV. binlerden itibaren bu bölgede varlığını sürdüren Elamlılar Mezopotamya medeniyetleri arasında en zayıf olandır. Sümerler ve Akadlarla birçok defa savaşlar yapmışlar ve zaman zaman bu devletlerin boyunduruğu altına girmişlerdir. Başkenti Sus olan Elamlılar güzel sanatlar ve süsleme alanında gelişme göstermişlerdir.

Devamını Oku

Akadlar Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Akadlar Arap yarımadasından gelen Sami kökenli Akadlar Orta Mezopotamya ‘ya yerleşip Sümerleri yıktılar. Paralı ve devam orduları sayesinde kısa sürede Mezopotamya’nın tamamına hâkim oldular. En geniş dönemlerinde Doğu Anadolu’ya kadar sınırlarını genişlettiler. Başkenti Agade olan bu uygarlık, çok tanrılı bir inanışa sahipti. Kerpiç ve tuğladan yaptıkları Agade denilen tapınaklar en önemli mimari eserleridir. Akadlar tarihte bilinen ilk büyük imparatorluğu, ilk …

Devamını Oku

Sümerler Hakkında Uzun Özet Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Kavram Haritası ile Mezopotamya Medeniyetleri (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT) SÜMERLER Son araştırmalara göre Sümerlerin örf adet ve geleneklerine, kullandıkları dil yapısına ve aletlere bakılarak Orta Asya ‘dan göç etmiş oldukları tahmin edilmektedir. Sümerler birbirinden bağımsız birçok küçük şehir devletçiklerinden oluşan bir uygarlık kurdular. En önemli şehir Ur, Uruk, Kiş, Lagaş olan Sümerler devletçiklerin başında ‘’Patesi ‘’ denen krallar bulunmaktaydı. …

Devamını Oku

Mezopotamya Uygarlıkları Hangileridir?

uygarlıkların doğuşu

Kavram Haritası ile Mezopotamya Medeniyetleri (9. Sınıf Tarih, TYT, AYT) MEZOPOTAMYA MEDENİYETLERİ Tarihin en eski uygarlık merkezlerinden biri olan Mezopotamya, Dicle ile Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. İklim ve coğrafi şartlarının insanların yaşayışına uygun olması, göç yolları üzerinde bulunması gibi nedenlerden dolayı birçok medeniyete beşiklik yapmıştır. Bölgede kurulan en önemli uygarlıklar Sümerler, Akadlar, Babiller, Asurlar ve Elmalılardır. Mezopotamya da yüksek …

Devamını Oku

Bizans Tarihi Özet

uygarlıkların doğuşu

Bizans İmparatorluğu Kavimler Göçünden sonra kurulan doğu Roma’nın (Bizans’ın) merkezi İstanbul olmuştur. Anadolu topraklarına hâkim olan Bizans İmparatorluğu 12 sülale tarafından yönetilmiştir. Bizans ahlaki ve siyasi çöküntü nedeni ile XI. Yüzyıldan itibaren zayıflamaya başlamıştır. Türklerin XI. yüzyılda Anadolu’ya gelmesinden sonra hızla topraklarını kaybeden Bizans İmparatorluğu ‘na Osmanlı devleti son vermiştir. Bizans Dönemi’nin en önemli en önemli eserleri İstanbul’dadır. Bunların başlıcaları …

Devamını Oku

Roma İmparatorluğu Hakkında Geniş Özet

uygarlıkların doğuşu

Roma İmparatorluğu M.Ö. 20 yıllarından itibaren İtalya’ya değişik kavimler yerleşmiştir. Roma medeniyetinin kurulmasında İtalikle ve Etrüsk’ler önemli rol oynamışlardır. Romalılar; disiplinli, planlı ve teşkilatçı hareket ederek kıs aşurede bütün İtalya’yı Roma’ya bağlamışlardır. Fenikelilerin Tunus’ta kurdukları kolonicilerden Kartacalılarla Romalılar arasında 100’den fazla Pön Savaşları yapılmıştır. Pön Savaşları sonucunda Kartaca Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır. Bu gelişmelerden sonra Romalılar, Doğu Akdeniz’e yönelmiştir. On Savaşlarının …

Devamını Oku

İskender İmparatorluğu Kısa Özet

uygarlıkların doğuşu

Büyük İskender İmparatorluğu (Helenistik Medeniyet) 9. Sınıf Tarih, TYT, AYT İskender İmparatorluğu M.Ö.337’de tahta geçen İskender, önce Yunanistan’daki bütün şehir devletlerini sonra da Anadolu, İran, Suriye ve Mısır’da Preslere at tüm toprakları kendine bağlamayı başardı. Büyük İskender’in Asya’ya kadar uzanan seferinin sonucunda Helenizm Uygarlığı doğmuştur. Hindistan’ın Pencap bölgesini imparatorluğuna katan Büyük İskender Arabistan seferine hazırlanırken 33 yaşında öldü. (M.Ö.323) İskender …

Devamını Oku


] }