2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

Hititlerde Devlet Yönetimi

uygarlıkların doğuşu

Hititlerde Devlet Yönetimi Hitit Devleti’nin başında Büyük Kral sanını taşıyan bir hükümdar bulunuyordu. Başlangıçta Hitit Krallığı feodal beyliklerden oluşuyordu. Daha sonra bu beylikler kaldırılarak yerlerine merkezden valiler atanmıştır. Böyle bir değişikle Hititler merkezi otoriteyi güçlendirmeyi amaçlamışlardır. Hitit Kralı başkomutan, başyargıç ve başrahipti. İlk zamanlarda kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılmıştır. Ancak imparatorluk döneminde Pankuş Meclisi’nin yetkileri azalırken kralın …

Devamını Oku

Urartu Siyasi Tarihi Kısaca

uygarlıkların doğuşu

Urartular Urartu Devleti, Doğu Anadolu’da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur. Urartuların merkezi Tuşpa (Van)’dır. Bölgenin en güçlü devletlerinden biri olan Urartular, M.Ö. 600’lerde Medler tarafından yıkılmıştır. UYARI Urartular Anadolu’yu siyasal ve kültürel açıdan Asurlulara karşı korumuşlardır.

Devamını Oku

İyonyalıların Siyasi Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

İyonyalılar Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan’dan Batı Anadolu’ya göç etmişler ve İzmir çevresinde yerli halkla kaynaşarak şehir devletleri kurmuşlardır. Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır. İyon şehir devletleri arasında en tanınmışı Efes, Milet, Foça ve İzmir’dir. Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bulunan İyonyalılar, kısa zamanda ileri bir medeniyet kurmuşlar ve kolonicilik faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir. İyonya şehir …

Devamını Oku

Lidyalılar Hakkında Bilgi Kısaca

uygarlıkların doğuşu

Lidyalılar Lidyalılar, Frigyalılar gibi M.Ö. 1200’lerde Anadolu’ya gelerek, bugünkü Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede Kral Giges tarafından Sard (Salihli) merkezli bir devlet kurmuşlardır. Kimmerleri Anadolu’da çıkaran Lidyalılar sınırlarını Kızılırmak’a kadar genişlettiler. Ayrıca Ege kıyılarındaki liman kentlerinin çoğu Lidyalıların eline geçmiştir. Ancak Pers saldırılarına dayanamayan Lidya Devleti, M.Ö. 546 yıllarında yıkılmıştır.

Devamını Oku

Frigyalılar Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Frigyalılar Frigler, Ege göçleri sırasında Anadolu’ya gelerek M.Ö. 800 yıllarında Gordion (Polatlı) merkezli bir devlet kurdular. Frigler Kral Midas döneminde bütün Orta Anadolu’ya hakim olmuşlardır. Lidyalılar ve Asurlularla ilişki kuran Frigyalılar, Kafkaslardan gelen Kimmerlerin egemenliği altına girmişlerdir. Bir aralık Lidyalıların hakimiyetinde yaşayan Frigyalılara Persler son vermişlerdir.

Devamını Oku

Hitit Siyasi Tarihi Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Hititler Hititler, M.Ö. 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu’ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir. Kızılırmak çevresinde Hattilerle kaynaşarak yerli kültürü benimsemişler ve M.Ö. 1700 yıllarında bölgede Hattuşaş (Boğazköy) merkezli bir devlet kurmuşlardır. Hititler 1. Murşil zamanında Halep’i alarak Fırat yoluyla Babil’e kadar ilerlemişlerdir. Bu gelişmeler sonucunda Hititler, Mezopotamya Medeniyetleriyle doğrudan etkileşime geçmişlerdir. Hititler, M.Ö. 1700 yıllarında 2. Tuthalıya’nın başa geçmesinden …

Devamını Oku

Tunç Devrinde Anadolu Hakkında Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Tunç Devri (M.Ö. 2500 – 1200) Türkiye’de tunç Devri, Asur kolonileri dönemini kapsar. Tunç Devri’nde üretim artmış ve buna paralel olarak da ticaret faaliyetleri gelişmiştir. Anadolu’da ticaret kolonileri kuran Mezopotamya medeniyetlerinden Asurlular, yazıyı Anadolu’ya getirmişlerdir. Bu durum ticaret faaliyetlerinin kültürel etkileşimi ve iletişimi sağladığını göstermektedir. Ayrıca bir bölgede bulunmayan maden ve eşyalar bu sayede diğer yerlerden getirilmiştir. UYARI Anadolu’da ilk …

Devamını Oku

Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar Ünitesi Cevapları

2

Bu eğitim-öğretim yılında 9. sınıflarda tarih ders kitabı olarak okutulan Ekoyay Yayınları Tarih 9 kitabı 1. Ünitesi olan Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar ünitesi içeriğinde bulunan soru ve etkinliklerin cevapları aşağıda sayfa sayfa ayrılarak www.tarihportali.net bünyesinde bulunan tarih öğretmenleri tarafından cevaplanmıştır. Faydalı olması dileğiyle. 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları Sayfa 49 Cevapları için tıklayınız. 9. Sınıf Tarih Dersi Ekoyay Yayınları …

Devamını Oku

Alacahöyük Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Alacahöyük Çorum yakınlarındaki Alacahöyük’te 1935 – 1946 yılları arasında yapılan kazılarda 4 kültür tabakası ortaya çıkarılmıştır. Alacahöyük’te bulunan 13 kral mezarından altın taçlar, bilezikler, kemer tokaları, vazolar ve demir hançerler çıkarılmıştır.

Devamını Oku

Alişar Höyüğü Hakkında Kısa Bilgi

uygarlıkların doğuşu

Alişar Alişar Yozgat’a 45 km uzaklıktadır. 1927 – 1932 yılları arasında Alişar’da yapılan kazılarda yedi kültür tabakası ortaya çıkarılmıştır. Alişar’da çıkan seramik eserler, Truva’da bulunanlara benzemektedir. Alişar’ın üst tabakalarında bulunan yazılı tabletler, Anadolu tarihinin kronolojisi bakımından önem taşımaktadır.

Devamını Oku


] }