2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 69 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

7. Etkinlik: HİTİTLERDE İNSAN HAKLARI Hititler, insan yaşamına ve kişilik haklarına büyük önem verirdi. Onur kırıcı cezalar, Asur kanunlarında görülen acımasız yargılamalar Hititlerde görülmezdi. Krallık topraklarında herkes dininde ve dilinde serbestti. Aşağılayıcı ve acımasız cezalar uygulamazlardı. İşkence tasvirlerine hiç rastlanmamıştır. Ölüm cezaları, büyü yapanlarla krala karşı gelenlere verilirdi. Kralın ölüm cezasını kaldırma yetkisi vardı. Kölelerin bile hakları vardı. Özgür bir …

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 68 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Aşağıdaki haritayı inceleyerek Hititlerin sınırlarını nerelere kadar genişlettiklerini söyleyiniz. Hitit Devleti sınırlarını batıda Ege Denizi kıyılarına, kuzeyde Karadeniz’e, doğuda Dicle nehrine, güneyde Akdeniz ve Filistin’e kadar genişletmiştir. Hititlerin siyasi tarihindeki en önemli olay Kuzey Suriye bölgesi için Mısırlılarla yaptıkları savaşlar sonucunda MÖ 1280 yılında imzalanan Kadeş Antlaşması’dır. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Antlaşması’nın yazılı olmasının önemi nedir? a) Bilinen ilk …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 76 Cevapları

  1. Roma uygarlığının, insanlığın ortak mirasına yapmış olduğu katkılar hakkında araştırma yapınız. a) Miladi takvime katkı yaptılar. b) Latin alfabesine katkı yaptılar. c) Dünya mimarisine katkı yaptılar. d) Modern hukuka katkı yaptılar. 2. Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?   Ayasofya: Roma döneminde yapılan büyük kilise. Kuria : Roma’da halk meclisi Lejyon: Roma’da askeri birlik Milano Fermanı : Roma’da Hristiyanlık …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 74 Etkinlik Cevapları

Yunanistan’da sınıflar arasındaki mücadelelere son vermek amacıyla neler yapılmıştır? Kanunlar çıkarılmıştır. Sınıf ayrımı ortadan kaldırılmıştır. Meclis açılmış ve halkın meclise katılımı sağlanmıştır. Bu düzenlemelerin demokrasiye katkıları neler olabilir? Bir coğrafyada demokrasinin var olması için sınıf ayrımının olmaması ve herkesin fikrini ögürce ifade edebileceği kurumların olması gerekmektedir.

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 73 Cevapları

 Eski Yunan uygarlığında demokrasinin ilk uygulamalarına örnek olarak neler gösterilmektedir? Araştırınız. Dragon, Solon ve Kleistenes (Klistenes) kanunları sonrasında şehirlerinde doğrudan demokrasiyi uygulamışlardır.  Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?  Aristokrat: Soylu, asil Dragon: Eski Yunanda Halk arasında var olan hoşnutsuzlukları gidermek amacıyla soylular tarafından görevlindirilen kişi Hellenistik Çağ: Büyük İskender’in seferleri sonrası Yunan ve Doğu medeniyetinin karışımı ile ortaya çıkan Helenizmin hakim olduğu …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 72 Cevapları

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 3. LİDYALILAR (MÖ 687-546) Lidyalıların parayı icat etmelerinin dünya uygarlığına ne gibi katkısı olmuştur? Lidyalılar parayı icad ederek hem ticareti kolaylaştırmışlar hemde sermaye birikimine ön ayak olmuşlardır. Lidya uygarlığının ekonomi ve sanat anlayışı ile ilgili neler söylenebilir? Lidya ekonomisi ticarete dayanmaktadır. Zenginleştikleri için değerli madenlerden dini motifli sanat eserleri yapmışlardır.

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 70 Cevapları

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar 3. İYONYALILAR (MÖ 1200-700) İyonyalılara sizce neden İlk Çağın Rönesansçıları denilmektedir? Uygarlik tarihinin ilk büyük yenileşmesi İyonya’da başlamıştır. İyonya’da bilimin gelişmesinde rol oynayan etkenler nelerdir? Denizcilikle uğraşan İyon şehirlerinin zenginleşmesi (Bilimle uğraşanların zenginler tarafından desteklenmesi) Uygarlıkların kesişme noktasında bulunması (Ön Asya’dan gelen ticaret yollarının bitiş noktasında bulunması) Dini inanışlarının özgür düşünceyi teşvik etmesi. Yönetim anlayışları …

Devamını Oku

Biryay Yayınları Tarih Kitabı Sayfa 67 Hazırlık Çalışmaları Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Ç. ANADOLU UYGARLIKLARI VE BU UYGARLIKLARIN ÇEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİLERİ (HATTİLER, HİTİTLER, İYONLAR, URARTULAR, FRİGLER, LİDYALILAR) Hazırlık Çalışmaları 1.  Anadolu’ya neden medeniyetin beşiği denilmektedir? Anadolu, tarih boyunca pek çok uygarlığa yurt olmuştur. Anadolu uygarlıkları adıyla anılan bu uygarlıkların dünya uygarlık tarihinde önemli bir yeri vardır. 2.  Anadolu’da birçok uygarlığın kurulmasının nedenleri nelerdir? Araştırınız. İklimin yaşamaya elverişli, topraklarının verimli, su kaynaklarının bol …

Devamını Oku

Kudüs, hangi semavi dinler için kutsaldır? Neden?

tarih 9 kitabı biryay yayınları

Kudüs, hangi semavi dinler için kutsaldır? Neden? Kudüs’ün kutsal olduğu semavi dinler: Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet için kutsaldır. 1- Yahudiler için çok kutsaldır. Çünkü dinleri burada doğmuştur. Süleyman Tapınağının kalıntıları buradadır. 2- Kudüs Hıristiyanlar için de çok kutsal ve önemlidir. Hz. İsa’nın doğduğu ve çarmıha gerildiği şehirdir. 3- Müslümanlar içinde kutsaldır. Çünkü Miraç burada gerçekleşmiştir. İslamın ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da …

Devamını Oku


] }