2. Ünite: İnsanlığın İlk Dönemleri

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 65 Cevapları

6. DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI a. Fenikeliler Fenikelilerin ticari amaçla yaptıkları denizcilik faaliyetlerinin kültürel sonuçları olmuş mudur? Nasıl? Fenikeliler ticaret yaparken bir yandan da ülkeler arasında kültür alışverişini sağlamışlar, doğu medeniyeti ile batı medeniyeti arasında köprü vazifesi yapmışlardır. Resim yazısı olan hiyeroglifi Mısır’dan öğrenerek alfabeyi icad etmişler, onu da Yunanlılara öğretmişlerdir. Güneş takvimide yine Fenikeliler sayesinde Avrupaya gitmiş ve Miladi takvim halini almıştır. Camı icad eden Fenikeliler …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 64 Cevapları

Pers hükümdarları, Sümer kralları ve Mısır firavunlarının yetkileri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Sınıfta tartışınız. Pers hükümdarı ve Mısır firvunlarının yetkileri sınırsıdır. Sümerlerde ise kanun ile sınırlandırılmıştır. 3’nün de ortak özelliği yetkilerini dine dayamalarıdır. Hint toplum yapısını İlk Çağ toplum yapısından ayıran en önemli özellik nedir? Bu durumun Hint toplumuna olumsuz etkileri neler olmuştur? Hint toplum yapısını İlk Çağ toplum …

Devamını Oku

Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 63 Cevapları

Yandaki haritayı inceleyerek Pers uygarlığının sınırlarının nerelere kadar genişlediğini belirleyiniz. Bu sınırlara ulaşılması Perslerin hangi uygarlıklarla ilişki kurmasına neden olmuştur? Açıklayınız. Pers İmparatorluğu’nun sınırları Batıda Balkanlara, Doğuda Hindistan’a, güneyde Arabistan’a, kuzeyde Kafkaslara ulaşmıştır. Bu sınırlara ulaşılması Perslerin Anadolu, Yunan, Mısır, Hint, Fenike uygarlıkları ile ilişki kurmasına neden olmuştur. Pers krallarının, yönetimde satraplık sistemini uygulamalarının amaçları neler olabilir? Haritada görüldüğü üzere …

Devamını Oku

9. Sınıf Biryay Yayınları Tarih Kitabı Sayfa 62 Cevapları

6. Etkinlik: MUMYALAMA NASIL BAŞLAMIŞTIR? 1. Yukarıda mumyalama ile ilgili bilgiler okudunuz. Bu bilgilere bakarak Mısır’da ahiret inancına ait neler söyleyebilirsiniz? Ölümden sonra yaşama inanmaktadırlar. 2. Mumyalama anlayışı Mısır’da hangi bilimin ilerlemesine etki etmiştir? Kimya, tıp ve eczacılığın gelişmesini sağlamıştır.  

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 60 5. Etkinlik Cevapları

5. Etkinlik: HAMMURABİ KANUNLARI 1. Bazı maddeleri verilen Hammurabi Kanunuları hakkında çıkarımlarınız neler olur? Çok sert ve kısasa kısas esaslıdır. 2. Hammurabi Kanunlarındaki cezaların çok sert olmasının nedeni sizce neler  olabilir? Toplum üzerindekini otoritesini arttırmak amacıyla sert kanunlar yapmıştır.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 59 Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

4. Etkinlik: YAZININ BULUNUŞU 1. Yazının icadı insanlık tarihinde nasıl bir değişim sağlamıştır? Yazının icadı ile insanlık bilgi biriktirmiş ve sonraki nesillere aktarabilmiştir. 2. Çivi yazısı ile günümüzde kullanılan yazı arasında nasıl bir farklılık vardır? İnsanlar bu değişime neden gereksinim duymuşlardır? Çivi yazısı özel karakterler içermektedir ve yazımı zordur. Günümüde kullanıla alfabe ise daha kolaydır.

Devamını Oku

9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 58 Hazırlık Çalışmaları Cevapları

tarih 9 kitabı biryay yayınları

 C.  MEZOPOTAMYA, MISIR, İRAN, HİNT, ÇİN VE DOĞU AKDENİZ UYGARLIKLARI Hazırlık Çalışmaları 1. İlk Çağ uygarlıklarının dünya medeniyetine katkılarını araştırınız. Alfabeyi ilk Fenike medeniyeti kullanmış, Yunanlılar ve Romalılar katkı sağlamıştır. Lidyalılar parayı icad etmişlerdir. Sümerler çivi yazısını bulmuştur. Mısırlılar papirüs, Bergamalılar parşömen kağıdını icad etmiştir.  2. Yazı ve alfabenin insanların yaşamındaki etkileri nelerdir? Yazının icadı bilgi aktarımını kolaylaştırmıştır. 3. Yanda verilen …

Devamını Oku

İran Uygarlığı Özet

Pers İmparatorluğu

Pers İmparatorluğu Haritası En sonda İran Uygarlığı ile ilgili konu anlatım videomuz var. İran Uygarlığı’nın temsilcileri Med ve Persler bu kavimleri oluşturur. 7. yy.da kurulan Med Devleti’ne MÖ. 550’de Persler son verdi.Ön Asya ticaretine kısa sürede hakim olan Persler sınırlarını Balkanlara kadar genişletti.Pers Devleti’ne M.Ö 330′da Makedonya Kralı Büyük İskender son verdi.Persler’de ülke I. Darius döneminden itibaren satraplığa (illere, eyaletlere) …

Devamını Oku

Roma Uygarlığının Günümüz Uygarlıklarına Katkıları

Roma Uygarlığının Günümüz Uygarlıklarına Katkıları 1- Güneş takviminin (Miladi Takvimin) geliştirilmesinde önemli rol oynadılar. (Julyen ve Gregoryen düzenlemelerini yaptılar.) 2- Latin alfabesini gelişmine katkıda bulundular. 3- Romalılar 12 levha kanunlarını yapmışlar ve bu kanunlar günümüz hukuk anlayışının temelini oluşturmuştur.

Devamını Oku

Roma Uygarlığı Özet

ROMA İMPARATORLUĞU Roma İmparatorluğu’nun kuruluş tarihi: MÖ. 753 Roma İmparatorluğu’nun en geniş sınırları: İspanya, Galya, Balkan toprakları, Anadolu, Suriye, Mezopotamya, Filistin, Mısır, Tunus, Cezayir (Akdeniz havzası) Roma İmparatorluğu’nun Yıkılışı: MS. 395’te Batı – Doğu Roma olarak ikiye ayrılmıştır. Batı Roma 476’da, Doğu Roma (Bizans) 1453’te yıkıldı. Roma İmparatorluğu’nun Özellikleri: • İlkçağın en büyük ve en güçlü imparatorluğudur. Güçlü bir merkezi …

Devamını Oku


] }