Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 65 Cevapları

6. DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

a. Fenikeliler

Fenikelilerin ticari amaçla yaptıkları denizcilik faaliyetlerinin kültürel sonuçları olmuş mudur? Nasıl?

Fenikeliler ticaret yaparken bir yandan da ülkeler arasında kültür alışverişini sağlamışlar, doğu medeniyeti ile batı medeniyeti arasında köprü vazifesi yapmışlardır. Resim yazısı olan hiyeroglifi Mısır’dan öğrenerek alfabeyi icad etmişler, onu da Yunanlılara öğretmişlerdir. Güneş takvimide yine Fenikeliler sayesinde Avrupaya gitmiş ve Miladi takvim halini almıştır. Camı icad eden Fenikeliler onu tüm dünyaya yaymıştır.

Fenikelilerin köprü görevi görmesinde en önemli etmen her Fenike gemisin de not alan, hesap tutan, okuryazar bir adamın bulunmasıdır.


Tavsiye Konular

Doğu Akdeniz Medeniyeti

Doğu Akdeniz Medeniyeti konusu İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları konusunun alt başlıklarından birisidir. Lise 1 ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir