Biryay Yayınları Tarih Kitabı Sayfa 67 Hazırlık Çalışmaları Cevapları

Ç. ANADOLU UYGARLIKLARI VE BU UYGARLIKLARIN ÇEVRE KÜLTÜRLERLE İLİŞKİLERİ (HATTİLER, HİTİTLER, İYONLAR, URARTULAR, FRİGLER, LİDYALILAR)

Hazırlık Çalışmaları

1.  Anadolu’ya neden medeniyetin beşiği denilmektedir?

Anadolu, tarih boyunca pek çok uygarlığa yurt olmuştur. Anadolu uygarlıkları adıyla anılan bu uygarlıkların dünya uygarlık tarihinde önemli bir yeri vardır.

2.  Anadolu’da birçok uygarlığın kurulmasının nedenleri nelerdir? Araştırınız.

İklimin yaşamaya elverişli, topraklarının verimli, su kaynaklarının bol olması ile önemli göç ve ticaret yolları üzerinde bulunması

anadolu ve çevre uygarlıklar3.  Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

Anal: Hitilerde kralların Tanrıya hesap vermek amacıyla yazdıkları yıllıklara verilen addır.

Demokrasi: Halkın kendi kendini yönettmesi.

Kibele: Ana tanrıça.

Kral Yolu: Lidyalılar tarafından oluşturulan ticaret kara yolu (Sard’dan başlar Ninova’da biter.)

Pankuş: Hititlerde meclise verilen addır.

Daha önceleri göçebe bir hayat tarzı olan Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra yerleşik hayata geçmelerinin nedenleri sizce nelerdir? Açıklayınız.

2 temel sebebi vardır.

1- Anadolu’nun ikliminin, yerşekillerinin ve su kaynaklarının bolluğunun tarıma elverişli olması.

2- Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra kitleler halinde İslamiyeti kabul etmeleri ve İslamiyetin yerleşik hayatı tetikleyen bir din olması.


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir