Biryay Yayınları 9. Sınıf Tarih Kitabı Sayfa 73 Cevapları

Aristokrat,Dragon,Hellenistik Çağ,Klistenes,Knossos,Peloponnes
Aristokrat, Dragon, Hellenistik Çağ, Klistenes,Knossos,Peloponnes

 Eski Yunan uygarlığında demokrasinin ilk uygulamalarına örnek olarak neler gösterilmektedir? Araştırınız.

Dragon, Solon ve Kleistenes (Klistenes) kanunları sonrasında şehirlerinde doğrudan demokrasiyi uygulamışlardır.

 Yanda verilen kavramlar size neleri çağrıştırmaktadır?

 Aristokrat: Soylu, asil
Dragon: Eski Yunanda Halk arasında var olan hoşnutsuzlukları gidermek amacıyla soylular tarafından görevlindirilen kişi
Hellenistik Çağ: Büyük İskender’in seferleri sonrası Yunan ve Doğu medeniyetinin karışımı ile ortaya çıkan Helenizmin hakim olduğu dönem
Klistenes: Klistenes, yaptığı kanunlarla Atina ya demokrasiyi getiren, sınıf farkını ortadan kaldıran dragondur.
Knossos: Knossos Minos uygarlığının başkenti
Olimpiyat: Tanrıların sevgisini kazanmak ya da öfkelerinden korunmak için spor, müzik ve şiir yarışmalarıdır.
Peloponnes:  Isparta ve Atina şehir devletleri arasındaki savaş.


] }

Tavsiye Konular

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde

9. Sınıf tarih dersi Yunan Medeniyeti Özellikleri Maddeler Halinde özet konu anlatımımızda Yunanlıların siyasi, dini, ekonomik, sanatsal faaliyetleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir