9. Sınıf Tarih Dersi Biryay Yayınları Sayfa 69 Cevapları

7. Etkinlik: HİTİTLERDE İNSAN HAKLARI

Hititler, insan yaşamına ve kişilik haklarına büyük önem verirdi. Onur kırıcı cezalar, Asur kanunlarında görülen acımasız yargılamalar Hititlerde görülmezdi. Krallık topraklarında herkes dininde ve dilinde serbestti. Aşağılayıcı ve acımasız cezalar uygulamazlardı. İşkence tasvirlerine hiç rastlanmamıştır. Ölüm cezaları, büyü yapanlarla krala karşı gelenlere verilirdi. Kralın ölüm cezasını kaldırma yetkisi vardı. Kölelerin bile hakları vardı. Özgür bir kadınla evlenebilirlerdi. Kölelerle evlenen kadınlar özgürlüklerini kaybetmezdi. Kraliçenin yetkileride krala yakındı. Aile resmî sözleşme ile kurulurdu. Tek eşle evlilik yaygındı.
Kadın haklarına önem veren Hititler  boşanma ve miras hakkını kadınlara da tanımışlardır. MÖ 1280 yılında imzalanan Kadeş Antlaşması metnin de hem kralın hem de kraliçenin imzasına rastlanmıştır.

Dönemin şartları gözönüne alındığında Hititlere ileri bir hukuk devleti diyebilir miyiz? Neden?

Diyebiliriz. Özellikle çağdaşlarıyla karşılaştırdığımızda cezalar aşağılayıcı ve acımasız değildir. Kölelerin bir takım haklarının oluşu, evlenmenin resmi oluşu, kadın hakları Hititlerin dönemine göre ileri bir hukuk devleti olduğunun kanıtıdır.


] }

Tavsiye Konular

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde

Roma Medeniyetinin Özellikleri Maddeler Halinde başlıklı yazımızda Roma İmparatorluğunun siyasi tarihi, sanatı, dini, dünya medeniyetine katkıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir