Tag Archives: İslam Devletinde Sanat

İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat

islam tarihi

İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat İslam Devleti’nin ilk dönemlerinde Müslümanların iç ve dış savaşlarla meşguliyeti, İslâm dünyasının sosyal ve iktisadı hayatında önemi değişikliklerin gerçekleşmesi nedeniyle, bilim ve sanat faaliyetleri göze çarpmaz. Fetihlerin genişlemesi sonucunda devlet her alan­da gelişmiştir. İslâm Devleti’nde bilim iki dala ayrıl­mıştır. Birincisi İslâmî bilimler; tefsir, kelam, hadis, fıkıh, akaid. . . İkincisi pozitif bilimler; matematik, astronomi, …

Devamını Oku

İslam Devletinde Bilim ve Sanat

İslam Devletinde Bilim ve Sanat İslam Devletinde Bilim • Müslümanlar; Türk, İran, Yunan, Hint, Mısır, Çin uygarlıklarından etkilenmiştir.• İlk bilimsel gelişmeler: Tıp, Felsefe, Fen sahalarında Emeviler devrinde başlamıştır.• Abbasiler devrinde bilim müthiş bir gelişme göstermiştir.• Emeviler devrinde Basra ve Kufe, Abbasiler devrinde Bağdat, Endülüs Emevileri devrinde Cordoba mühim Kültür merkezleri olmuştur.• İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeler, Endülüs Emevileri ve Sicilya Müslümanları …

Devamını Oku