Tag Archives: İslamiyet’in Doğuşu Sırasında

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Arap Yarımadasında Din ve İnanış

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu Arap Yarımadası  Dini Hayat: ? İslamiyet Öncesi Arap Yarımdasında inanılan dinler; 1- Putperestlik 2- Musevilik 3- Hristiyanlık 4- Hanif inancı ? Putperestlik en yaygın din anlayışıydı . Her kabilenin farklı bir putu vardı . ? Kabe mukaddes sayılır, Putları burada bulundururlardı . ? Kabe’de en büyük put tanrıları; Lat, Menat, Uzza ve Hübel idi . …

Devamını Oku

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Arabistan’ın Siyasi Durumu

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu Arap Yarımadası  Siyasi Durum: ARABİSTAN: Asya’nın güney batısında bulunan büyük bir yarımadadır . Üç yanı dağlarla çevrili, iç kısmı çöllerle kaplıdır . İklimi sıcak ve kuraktır . İslamiyet Öncesi Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletler; *Nebatlılar *Tedmürlüler *Gassaniler İslamiyet Öncesi Güney Arabistan’da Kurulan Devletler; *Main *Seba *Himyeri İslamiyet Öncesi Hicaz ( Mekke – Medine Bölgesi ) Siyasi …

Devamını Oku

İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa’nın Durumu

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa İslamiyetin doğuşu esnasında , Ortaçağ da Avrupa nitelikleri : 1) Merkezi krallıklar yıkılarak, yerini küçük devletçiklere (feodalite = derebeyliklere) bırakmıştır. Bunun nedeni Kavimler göçüdür. ? 395 Kavimler göçü ile Roma imparatorluğu Batı-Doğu Roma halinde ikiye ayrılmıştır. ? 476’da Batı Roma imparatorluğu yıkıldı ? Slav ve Germen topluluklar politik birliği bozdu. Kralların …

Devamını Oku