İslamiyetin Doğuşu Sırasında Arabistan’ın Siyasi Durumu

İçindekiler

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

Arap Yarımadası 

Siyasi Durum:

ARABİSTAN: Asya’nın güney batısında bulunan büyük bir yarımadadır .
Üç yanı dağlarla çevrili, iç kısmı çöllerle kaplıdır .
İklimi sıcak ve kuraktır .

İslamiyet Öncesi Kuzey Arabistan’da Kurulan Devletler;
*Nebatlılar
*Tedmürlüler
*Gassaniler

İslamiyet Öncesi Güney Arabistan’da Kurulan Devletler;
*Main
*Seba
*Himyeri

İslamiyet Öncesi Hicaz ( Mekke – Medine Bölgesi )
Siyasi birliği mevcut olmayan Arabistan’da kabile yaşantısı hakimdir .
Mekke: İslam öncesi Kabe= Beyt’ ullah ( Allah’ın evi ) mukaddes sayılırdı . Arabistan’ın en mühim yerleşim ve ticaret merkezi Mekke’dir. Mekke’de ” Dar’ ün Nedve ” olarak bilinen bir danışma heyeti idaresi konusunda hükümler alırdı. Egemen kabile Kureyş idi . Kabe’nin durumundan Kureyş sorumlu idi .
Medine: Halkı genellikle Yahudi ve Hıristiyanlardan oluşurdu . Tarıma elverişliydi . Hıristiyan – Yahudi rekabeti ve çatışması vardı .


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir