İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa’nın Durumu

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa

İslamiyetin doğuşu esnasında , Ortaçağ da Avrupa nitelikleri :
1) Merkezi krallıklar yıkılarak, yerini küçük devletçiklere (feodalite = derebeyliklere) bırakmıştır. Bunun nedeni Kavimler göçüdür.
? 395 Kavimler göçü ile Roma imparatorluğu Batı-Doğu Roma halinde ikiye ayrılmıştır.
? 476’da Batı Roma imparatorluğu yıkıldı
? Slav ve Germen topluluklar politik birliği bozdu. Kralların gücü azaldı. Kaos ve güvensizlik hakim oldu.
? Büyük toprak sahipleri, şövalyeleri ve sıkı savaşçıları çevresinde topladı. Şatolar ve kaleler inşa ederek güvenliklerini sağladılar. Derebeylik (feodalite) meydana çıktı. Ortaçağın idare şekli oldu .
2) Avrupa toplumu eşdeğer olmayan toplumsal sınıflara ayrılmıştır.
? Himaye edenler (Süzeren)
? Himaye edilenler (Vasallar) *Soylular, *Rahipler, *Burjuva, *Köylüler
3) Skolastik düşünce (Dini fikir ), Avrupa’da hakim oldu .
Kilise hakimiyeti mevzubahis idi. Rahipler ehemmiyet kazandı.
4) Avrupa’nın geneline Hıristiyanlık hakim oldu . (Ortodoks – Katolik )
? Orta, Kuzeyindeki ve Batı Avrupa milletleri : Katolik Papa / Roma
? Bizans İmparatroluğu, Balkan milletleri, Ruslar : Ortodoks Patrik / İstanbul
? Orta Çağ da güçlenen Papalar dini işlerin yanında hayat işleri ile de uğraştılar.
? Kral ve İmparatorlara taç giydirerek, kudretlerini arttırdılar.
? Papaların Yetkileri : Kilise yasalarına karşın gelenler ” Aforoz” edilir. Papanın bir ülkeyi hükümdarıyla cezalandırmasına ” Enterdi ” denirdi. Hıristiyanlar günahlarından arınmak amaçlı papaların sattığı af kağıdını alırdı. Bu kağıda ” Endüljans”denirdi.
5) Kilise, her geçen gün zenginleşti ve ayrıcalıklı bir hale geldi.
6) Bilim ve teknikte, sanatta gelişim olamamıştır.


Tavsiye Konular

islam tarihi

İslam Devletinde Halk Sınıfları

İslam Devletinde Halk Sınıfları Sosyal Hayat İslâm Devleti’nde halk dört sosyal tabakaya ayrılmıştı: İdareciler ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir