İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa’nın Durumu

İçindekiler

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Avrupa

İslamiyetin doğuşu esnasında , Ortaçağ da Avrupa nitelikleri :
1) Merkezi krallıklar yıkılarak, yerini küçük devletçiklere (feodalite = derebeyliklere) bırakmıştır. Bunun nedeni Kavimler göçüdür.
? 395 Kavimler göçü ile Roma imparatorluğu Batı-Doğu Roma halinde ikiye ayrılmıştır.
? 476’da Batı Roma imparatorluğu yıkıldı
? Slav ve Germen topluluklar politik birliği bozdu. Kralların gücü azaldı. Kaos ve güvensizlik hakim oldu.
? Büyük toprak sahipleri, şövalyeleri ve sıkı savaşçıları çevresinde topladı. Şatolar ve kaleler inşa ederek güvenliklerini sağladılar. Derebeylik (feodalite) meydana çıktı. Ortaçağın idare şekli oldu .
2) Avrupa toplumu eşdeğer olmayan toplumsal sınıflara ayrılmıştır.
? Himaye edenler (Süzeren)
? Himaye edilenler (Vasallar) *Soylular, *Rahipler, *Burjuva, *Köylüler
3) Skolastik düşünce (Dini fikir ), Avrupa’da hakim oldu .
Kilise hakimiyeti mevzubahis idi. Rahipler ehemmiyet kazandı.
4) Avrupa’nın geneline Hıristiyanlık hakim oldu . (Ortodoks – Katolik )
? Orta, Kuzeyindeki ve Batı Avrupa milletleri : Katolik Papa / Roma
? Bizans İmparatroluğu, Balkan milletleri, Ruslar : Ortodoks Patrik / İstanbul
? Orta Çağ da güçlenen Papalar dini işlerin yanında hayat işleri ile de uğraştılar.
? Kral ve İmparatorlara taç giydirerek, kudretlerini arttırdılar.
? Papaların Yetkileri : Kilise yasalarına karşın gelenler ” Aforoz” edilir. Papanın bir ülkeyi hükümdarıyla cezalandırmasına ” Enterdi ” denirdi. Hıristiyanlar günahlarından arınmak amaçlı papaların sattığı af kağıdını alırdı. Bu kağıda ” Endüljans”denirdi.
5) Kilise, her geçen gün zenginleşti ve ayrıcalıklı bir hale geldi.
6) Bilim ve teknikte, sanatta gelişim olamamıştır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir