İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Asya’nın Durumu

İçindekiler

İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu

İslamiyet’in Doğuşu Sırasında Asya

Bizans İmparatorluğu: ( 395 – 1453)

Roma İmparatorluğunun 395’te Kavimler göçü sonucu olarak ikiye ayrılışıyla kuruldu. Doğu Roma ( Bizans= İstanbul )
İstanbul merkezli Bizans İmparatorluğu, Latin Devleti olarak kurulmuşken, her geçen zaman Yunan tesiri altına girmiş ve bir Doğu Devletine dönüşmüştür.
Balkanlar, Türkiye, Suriye, Filistin, Mısır üstünde hakimiyeti vardı. Devrin en kuvvetli devleti olarak göze çarpar.
Doğu da Sasaniler’le, Balkanlarda da Türk Boylarıyla uğraşmak mecburiyetinde kalmıştır.
Bizans, İslamiyet’in karşısında Hıristiyanlığın müdafaa edicisi idi.
Bizans’taki Heraklius hanedanı, İslamiyet’in doğduğu dönemde zayıflamaya başlamıştı.
Din ve İnanış:
? Hıristiyanlığın müdafaa edicisi konumunda ki Bizans, Ortodoks mezhebini benimsemiştir.
? Ortodoksların dini öncüsü PATRİK idi. İstanbul’da otururdu.
? Ortodokslar, Hz. İsa’nın emirlerini en gerçek ve aslına uyumlu bir biçimde uyguladıklarını argüman ederler.
? Hz. Muhammet, çağdaşı Heraklius’u ( 610- 641 ) İslamiyet’e çağırmıştır.

SASANİLER ( 224- 651)

? İran’da 226 da kurulan bir Fars Devletidir. Başkent Medain’dir.
? Bizans’tan ardından devrin 2. büyük devletidir.
? İstanbul’u kuşatmışlar, Mısır, Suriye, Filistin ve Yemen civarına yayılmışlardır.
? En ünlü hükümdarları Anuşirvan’dır.
? Hz. Muhammet, çağdaşı II. Perviz’i ( 589- 628 ) İslam’a çağrı etti, ancak onay görmedi.
Din ve İnanış:
İran’da milletin çoğu ZERDÜŞT dinine inanırdı.
Zerdüşt: İyilikle, kötülüğün mücadelesi esasına dayanan dindir.
İyilik Tanrısı Ahuramazda ( Hürmüz), Kötülük Tanrısı Angramanyu ( Ehrimen ) idi.
İyilik Tanrısı için tapınaklar inşa ediyor, buralarda ateş yakarak tapınıyorlardı.
Ateşgede olarak bilinen bu yerde ateş hiç söndürülmezdi. (Ateşgede de ateşler, Hz. Muhammet in doğduğu zaman kendiliğinden sönecektir. – Mucizelerden )
Zerdüştlere Mecusi, ateşperest ( ateşe tapan ) denir.

KÖK TÜRK DEVLETİ ( 552- 630/ 657 )

? 552 de Bumin Kağan’ın kurduğu Köktürk Devleti ; doğuda Çin, batıda Sasaniler ile mücadele etti.
? Parçalanan Köktürk Devleti, 630 da Çin egemenliğine girdi.
? İslamiyet’in doğduğu dönemde, kuvvetli bir yapısı yoktu. Tahtta Şi-pi Kağan vardı. 603-619
Din ve İnanış:
? Gök Tengri Dinine inanıyorlardı.
? Tanrı tektir, kainatın yaratıcısıdır. Ahiret inancı vardır.
? Yazılı dini kaynakları ve ruhban sınıfları ( görevlileri ) yoktur.

HİNDİSTAN

? Hindistan’da farklı kavimler yaşamaktaydı.

? Tarih süresince , farklı etnik unsurlarca istilaya uğramıştır. MÖ.1200 de Ari istilası burada Kast Sistemi kurmuştur.
? İslamiyet’in yayılışı esnasında siyasi bütünlük yoktu. Hakimiyet mahalli güçler ( derebeyler ) içinde dağılmıştır. Kast etkendir. KAST; Halk içinde yaşamsal uçurumlara nedendir.
? Brahmanlar (Ruhban Sınıfı) Kşatriyalar ( Hükümdar Ailesi ) Vaysiyalar ( Tüccar, Çiftçi) Südralar ( İşçi ) Paryalar (Köle )
? Sınıflar arası geçiş yoktu. Bu yüzden Hint halkı gelişmemiştir. Bu nedenle İslamiyet’in “eşitlik İlkesi” gösterişli olacaktır.
Din ve inanış:
? Hindistan’da en eski inanç Veda dinidir. Tanrılarına Veda, inanç adamlarına Brahman denirdi. Her geçen zaman Brahmanların nüfuzları genişleyerek, Brahmanizm ismini aldı.
? MÖ. VI. yy. 2. Yarısında Budistlik görüldü. Inanç olmaktan çok felsefi bir düşüncedir.
İyilik yapmalı, kötülükten kaçmalı, hayat nimetlerine tamah edilmemelidir. Bunları yapan sonsuz huzura kavuşur. Bu Nirvana’dır.
Nirvana: Dünyevi isteklerin, kin, nefret ve tutkuların yok olmasıdır. Bu inanışta yaradan kavramı yoktur.

ÇİN:

? Güneydoğu Asya’da bulunur . Tunguz, Tibet, Hint ve Türk kültürlerinin tesiri ile Çin kültürü oluşmuştur.
? Siyasi tarihleri, Türklerle mücadelelerinden ve iç karışıklıklardan ibarettir.
Din ve İnanış:
? Konfüçyüs, Lao-Tzı ( Taoizm), Budistlik benzeri felsefi dinler hakimdi. İyilik, doğruluk, arkadaşlık prensipleri idi.

JAPONYA :

? Asya’nın kuzeydoğusunda bulunan 4 büyük ve irili ufaklı bir bir sürü ada üstünde kurulmuştur.
? İslamiyet’in yayıldığı dönemlerde merkezi idareden yoksundular. Adalar üstünde kurulduğundan saldırıya uğramamışlardır. Kapalı bir uygarlıktır.
? Ticaret yöntemiyle , komşu ülkelerin kültürlerinden etkilendiler.
Din ve İnanış:
? Japonların ulusal dini ŞİNTO ( Tanrıların Yolu ) dur. Dinin özelliği, doğası sevmek, atalara hürmet duymaktır.
? Ayrıca Çin’den Budistlik’i ve Konfüçyüs Dinlerini de inanmışlardır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir