İslam Devletinde Ekonomi

İslam Devletinde Ekonomi

• Hz. Muhammed devrinde ekonominin temeli Mekke’de ticarete, Medine’de tarıma dayanmaktadır.
• 4 Halife devrinde fetihlerle beraber, ganimet ve vergiler mühim gelir kaynaklarından olmuştur.
• Devletin tüm gelirleri “Beytü’l Mal” olarak bilinen Hükümet Hazinesinde toplanır. Beyt’ül Mal Hz. Ömer devrinde kurulmuştur

İslam Devletinin Başlıca Gelir Kaynakları :
• Zekat ve Sadaka : Zengin Müslümanların mallarının 1/40 ını yoksullara dağıtmasıdır.
• Öşür : Müslüman çiftçilerden edinilen 1/10 oranındaki tarım ürünü vergisidir.
• Haraç : Gayri Müslimlerden ( Müslüman Olmayanlar ) edinilen toprak vergisidir.
• Cizye ( Sıhhat -Kafa – Kelle vergisi ) : Gayri Müslim sağlıklı erkeklerden askerlik bedeli olarak edinilen vergidir. Kadınlardan, çocuklardan, ihtiyarlardan, hasta olanlardan alınmazdı.
• Ganimet : Savaşlarda ele geçirilen ganimetlerin 1/5 ‘i direk hükümet hazinesine giderdi.
• Yeraltı Maden, Orman, Tuzla, Otlak gelirleri.
• Bağlı hükümet ve beyliklerin gönderdiği vergi ve ödüller .

• Tarım ve Hayvancılık Abbasiler devrinde gelişme göstermiştir. Sulama kanalları açılmış ve tarım mühim bir gelir kaynağı olmuştur.
• Müslümanların İpek ve Baharat yolları üstünde bulunmaları, ( İpek ve Baharat yöntemleri ) ticaretten büyük gelir kazanmalarını sağladı.
• Kara ve Deniz taşımacılığı gelişmiştir. Ticareti geliştirmek amaçlı yollar üstünde Han’ lar ve Kervansaraylar yapılmıştır.
• Hindistan ve Çin’e şeker, pamuk, dokuma, kağıt, mobilya , seramik, Madeni ve Cam eşya götürülmüş, İpek, Baharat, harika kokular getirilmiştir.
• Dokuma, Kağıt, İlaç imalatı , Kuyumculuk, Cam, Gemi, Silah gelişen endüstri dallarıdır.


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir