1. Ünite: 20. Yüzyıl Başlarında Dünya

Litvinov Protokolü (Paktı) KPSS

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Litvinov Protokolü Litvinov Protokolü (Paktı) Litvinov Protokolü, Briand-Kellog Paktı‘nı destekleyici nitelikte Sovyetler Birliği’nin komşuları ile imzaladığı protokoldür. 9 Şubat 1929’da SSCB, Romanya, Polonya, Letonya, Estonya tarafından imzalanmıştır. Daha sonra protokol Türkiye, İran, Litvanya ve Danzig tarafından da imzalanmıştır. Litvinov Protokolü‘ne Türkiye Nisan 1929’da katılmıştır. NOT: Briand-Kellog Paktı’nı SSCB, Batılı devletlerin Sovyetler Birliği’ni izole etmek, çember içine almak ve Sovyet Rusya’ya …

Devamını Oku

1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Özet

1932 - 1939 Dönemi Türkiye'nin Dış Politikası

1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikası Bu dönemde dünyada sert savaş rüzgârı esmeye başlamıştı. Türkiye bu yüzden uluslararası çeşitli kuruluşlarda yer almış ve dünya barışını sağlama yolunda politikalar izlenmiştir. Ayrıca Lozan Antlaşması’nın Misak-ı Milli’ye aykırı uygulamalarına son vermiştir. 1932 – 1939 Dönemi Türkiye’nin Dış Politikasında ki Önemli Gelişmeler ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bilgi edinmek istediğiniz maddeye …

Devamını Oku

Nyon Konferansı (Antlaşması) Nedir KPSS

Nyon Konferansı'na Katılan Devletler hangileridir?

Nyon Konferansı’na Katılan Devletler Haritası Nyon Konferansı 1937 yılında Akdeniz’de faaliyet gösteren uluslararası ticaret gemilerine karşı başlayan kimliği belirsiz denizaltı saldırılarına karşı alınacak tedbirlerin belirlendiği konferanstır. Nyon Konferansı (Antlaşması) 1937 Mayısında Akdeniz’de ticaret gemilerine karşı denizaltı saldırıları başlamıştır. Başlangıçta bu denizaltıların hangi devlete ait olduğu anlaşılamamıştır. Sonradan bu denizaltıların İtalya’ya ait olduğu anlaşılmıştır. Bu denizaltıların Ege Denizi’nde de gemi batırması …

Devamını Oku

Balkan Antantı Hakkında Kısa Bilgi

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Balkan Antantı Balkan Antantı’nın Kuruluş Tarihi: 9 Şubat 1934 Balkan Antantı’na Katılan Devletler:  Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya Balkan Antantı’na Katılmayan Devletler: Arnavutluk İtalya’nın baskısı altında olduğu için Bulgaristan ise komşu ülkelerin topraklarında hak iddia ettiğinden Balkan Antantı’na katılmadı. Balkan Antantı’nın Kuruluş Nedeni:  Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesi, İtalya’nın Akdeniz’de ve Balkanlar’da genişleme çabası ve devletlerinin silahlanma yarışı. Balkan Antantı’nın Kuruluş …

Devamını Oku

Milletler Cemiyeti Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Milletler Cemiyeti Milletler Cemiyeti’nin Diğer Adı: Cemiyet-i Akvam Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Tarihi: 10 Ocak 1920 (Versay Barış Antlaşması‘nın yürürlüğe girmesiyle) Milletler Cemiyeti Fikrinin Ortaya Çıkışı: Wilson İlkeleri’nde ABD başkanı W. Wilson tarafından ortaya atılmıştır. Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Kararı: Paris Barış Konfreansı‘nda alınmıştır. Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Amacı: Uluslararası barış ve güveni sağlamak ve devam ettirmek ABD Milletler Cemiyeti’ne Neden Üye Olmadı: …

Devamını Oku

Locarno Antlaşması (1925) KPSS

Locarno Antlaşması Bilgi Kartı

Locarno Antlaşması, 1925 yılında ağırlıklı olarak Fransa ile Almanya arasında ki sorunların çözülmeye çalışıldığı antlaşmadır. Adını imzalandığı İsviçre’nin Locarno şehrinden almaktadır. Locarno Paktı KPSS’de soru değeri taşımaktadır. Locarno Antlaşması Locarno Antlaşması’nın Sebebi – Amacı 1. Dünya Savaşı sona erdiğinde Almaya galip devletlerle Versay Antlaşması’nı imzalamıştı. Bu antlaşmaya göre 1871’de Fransa’dan aldığı Alsas-Loren’i Fransa’ya geri vermek durumunda kalmıştı. Versay Anlaşması’nın kısıtlamalarından …

Devamını Oku

Briand-Kellogg Paktı (1928) Hakkında Bilgi

Briand-Kellogg Paktı Bilgi Kartı

Briand-Kellogg Paktı, iki savaş arası dönemde devletler arası ilişkilerde savaşı önemli bir siyaset aracı olmaktan çıkarmayı hedefler. Bu konu özellikle KPSS’de soru potansiyeli taşır. Briand-Kellog Paktı Briand-Kellogg Paktı’nın Kuruluşu Locarno Antlaşması’na rağmen, Almanya’dan çekinen Fransa, ABD ile karşılıklı ilişkilerinde savaşa başvurulmaması ilkesine dayalı bir barış paktı yapmayı istedi. Bunu reddeden ABD, bütün büyük devletlerin, muhtemel bir savaşı lanetleme paktı imzalamalarını …

Devamını Oku

Meiji Restorasyonu Hakkında Kısa Bilgi

Meiji Restorasyonu 1867’de Japon İmparatoru olan Mutsuhito, Batı tarzı yenilikler yapılması fikrini desteklemiş be böylece ülkede Meiji Restorasyonu denilen bir reform dönemi başlamıştır. Bu restorasyon kapsamında, a) Feodal düzenin yıkılması ve Batı tarzı hükümetin kurulmuş b) İlköğretim zorunlu hale getirilmiş c) Prusya-Alman modeline dayalı bir anayasanın oluşturulmuş d) Ağır sanayi, demir-çelik ve gemi yapımcılığının geliştirilmiş e) Takvimin değiştirilmiştir.  

Devamını Oku

1929 Dünya Ekonomik Krizi Kısa Özet Bilgi

1929 Dünya Ekonomik Krizi – Kara Perşembe ABD, I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya ekonomisinde etkinlik kazanmıştı. Bu sırada ülkede otomobil, elektrik gibi yeni endüstri dalları gelişmeye başlamış ve bu dallara olan talep borsayı yapay olarak yükseltmiştir. Savaş zamanında verdiği borçlardan doğan alacaklarını tahsil edememesi ABD ekonomisini sıkıntıya sokarken, şirketler birleşerek tekeller oluşturmuşlardır. 3 Ekim 1929’a gelindiğinde borsada yükseliş durmuş, birçok …

Devamını Oku


] }