Briand-Kellogg Paktı (1928) Hakkında Bilgi

Briand-Kellogg Paktı, iki savaş arası dönemde devletler arası ilişkilerde savaşı önemli bir siyaset aracı olmaktan çıkarmayı hedefler.

Bu konu özellikle KPSS’de soru potansiyeli taşır.

Briand-Kellogg Paktı Bilgi Kartı
Briand-Kellog Paktı

İçindekiler

Briand-Kellogg Paktı’nın Kuruluşu

Locarno Antlaşması’na rağmen, Almanya’dan çekinen Fransa, ABD ile karşılıklı ilişkilerinde savaşa başvurulmaması ilkesine dayalı bir barış paktı yapmayı istedi. Bunu reddeden ABD, bütün büyük devletlerin, muhtemel bir savaşı lanetleme paktı imzalamalarını önerdi.

Briand-Kellogg Paktı adını ABD Dışişleri Bakanı Kellogg ile Fransa Dışişleri Bakanı Briand‘dan almaktadır. Bazı kaynaklarda Paris Paktı olarakta geçer. 27 Ağustos 1928 tarihinde imzalanan ve 4 Temmuz 1929’da yürürlüğe giren paktın öncü devletleri ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Japonya, Belçika, Polonya, Fransa, Çekoslovakya’dır.

Briand Kellogg Paktı’na Türkiye 1928 Eylül ayında davet edilmiş ve Ocak 1929 yılında katılmıştır.

Briand-Kellogg Paktı’nın Maddeleri ve Önemi

Özetle bu paktla ülkelerin topraklarına yapılacak saldırılara karşı yapacakları savunma savaşı dışındaki savaşlar kanun dışı sayıldı. Paktın maddeleri şöyledir;

MADDE I
Taraflar, kendi halkları adına, uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için savaşa başvurmayı kınadıklarını ve birbirleriyle ilişkilerinde onu ulusal politikanın bir aracı olarak reddettiklerini resmen ilan ederler.

MADDE II
Taraflar, aralarında doğabilecek, niteliği veya kaynağı ne olursa olsun, tüm anlaşmazlıkların veya ihtilafların çözümü veya çözümü, barışçıl yollar dışında hiçbir zaman aranmayacağını kabul ederler.
MADDE III
Bu antlaşma, önsözde adı geçen yüksek sözleşmeci taraflarca, kendi anayasal gerekliliklerine uygun olarak onaylanacak ve çeşitli onay belgelerinin tümü Washington'a tevdi edilir edilmez, aralarında yürürlüğe girecektir.

PAKTIN ÖNEMİ: Bu paktın imzalanması ile ABD yalnızlık politikasını terk etmiştir. Yani ABD’nin dünya siyasetine geri dönüşüdür; Monroe Doktrini politikasını terk etmesidir. Bugünkü NATO’nun temeli olarak kabul edilir.

PAKTIN ORJİNAL METNİ İÇİN: https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_Providing_for_the_Renunciation_of_War_as_an_Instrument_of_National_Policy


] }

Tavsiye Konular

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri ve Sonuçları

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri ve Sonuçları

1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri ve Sonuçları maddeler halinde 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye'ye Etkileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir