2.Ünite: Millî Mücadele

Yararlı (Milli) Cemiyetler ve Amaçları

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Yararlı (Milli) Cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Yararlı Cemiyetler bulundukları bölgeleri korumak adına örgütlendiler. Bizde bu konuyu özetledik; Yararlı Cemiyetler ve Amaçları Yararlı (Milli) Cemiyetler ve Amaçları Trakya ve Paşaeli Cemiyeti: Trakya ve çevresini özellikle Mavri Mira’nın faaliyetlerine karşı korumak amacıyla kurulmuştur. İlk kurulan yararlı cemiyettir. Trabzon Muhafaza-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti: Bir yandan Rum Pontus Cemiyeti’ne diğer yandan Adem-i Merkeziyet ...

Devamını Oku

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluş Amacı Kısaca

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İnkılap Tarihinin en önemli konularından biri Cemiyetler konusudur. Cemiyetler kendi için yararlı ve zararlı olmak üzere ikiye ayrılır. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Milli (Yararlı) Cemiyetlerdendir. Aşağıdaki yazımızda Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile ilgili şu soruları cevaplamaya çalışacağız; Trakya Paşaeli cemiyeti kime karşı kuruldu? Trakya Paşaeli cemiyeti yararlı mı zararlı mı? Nerede kuruldu? Özellikleri nelerdir? Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk ...

Devamını Oku

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Zararlı Cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Milli Varlığa Düşman Cemiyetler özellikle padişah ve hilafet yanında hareket edip, milli mücadelenin karşısında yar aldılar. Bizde bu konuyu özetledik; Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları Milli Varlığa Düşman Cemiyetler İngiliz Muhipler Cemiyeti: İngilizlere iyi geçinerek ülkeyi en az zararla kurtarmak isteyen ve İngiliz mandasını savunan bu cemiyette Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit gibi ...

Devamını Oku

İzmir’in İşgalinin Önemi Maddeler Halinde

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İzmir’in İşgali konusunu anlamak için İzmir’in İşgalinin Önemi, Sonuçları ve Sebeplerini bilmek gerekir. İzmir’in İşgalinin Önemi, Sonuçları Sebepleri konusu lise ve ortaokul İnkılap Tarihi müfredatı dahilinde olup KPSS değeride taşmaktadır. İzmir’in İşgalinin Önemi İzmir’in işgali ilk resmi işgaldir. Anadolu’da milli bilincin uynamasında etkili oldu. Halk işgallere karşı daha duyarlı hal geldi. Yurdun çeşitli yerlerinde protesto mitingleri düzenlendi. Batı Anadolu’da direniş ...

Devamını Oku

Amiral Bristol Raporu’nun Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Lise İnkılap Tarihi veya KPSS Tarih dersi hazırlığı yapan öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken konulardan biri de Amiral Bristol Raporu’nun Önemi konusudur. Amiral Bristol Raporu Ege Bölgesi’ne gelen Amiral Bristol yaptığı incelemeler neticesinde kendi adıyla anılan Amiral Bristol Raporunu hazırladı. Daha önceki yazılarımızda Amiral Bristol Raporu’nun İçeriği hakkında bilgi vermiştik. Şimdi sıra geldi Amiral Bristol Raporu’nun Önemine Amiral Bristol Raporu’nun Önemi ...

Devamını Oku

Sevr Antlaşması’nın Maddeleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması’nın Maddeleri Türk halkının yok edilmeye çalışıldığı komplonun bir parçası idi. Türk Halkı Sevr Antlaşması’nın Maddelerini ve yapılmaya çalışılanları unutmamalı. Sevr Antlaşması’nın Maddeleri Sevr Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Osmanlı ülkesi, İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir bölümü ile sınırlandırıldı. Osmanlı Devleti azınlık haklarını gözetmezse İstanbul da ...

Devamını Oku

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler ve Amaçları

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Zararlı Cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler özellikle 7. ve 24. maddeden yararlanma yoluna gittiler. Bizde bu konuyu özetledik; Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler ve Amaçları Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Mavri Mira: Rumlar kurmuştur. Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a dahil ederek Megalo İdea’yı gerçekleştirmek istemişlerdir. Etnik-i Eterya: Megalo İdea amacıyla XIX. Yüzyıl başlarında kurulmuş aynı amaçla Mondros’tan sonra ...

Devamını Oku

Triyanon Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Triyanon Antlaşması 6 Haziran 1920 tarihinde Macaristan ve İtilaf devletleriri arasında imzalanan şartları Paris Barış Konferansı‘nda  belirlenen antlaşma Triyanon Antlaşması‘dır. Triyanon Antlaşması’nın Maddeleri Triyanon Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Çekoslovakya’ya Slovakya, Romanya’ya Transilvanya, Yugoslavya’ya Hırvatistan verildi. Triyanon Antlaşması’nın Ekonomik Maddeleri Macaristan’ın ekonomik yaptırımları kabul ederek İtilaf devletlerine savaş tazminatı vermesi kararlaştırıldı. Triyanon Antlaşması’nın Askeri Maddeleri Macaristan’da zorunlu askerlik kaldırılarak asker sayısı ...

Devamını Oku

İzmir’in İşgalinin Sonuçları

İzmir’in İlhakı girişimini anlamak için İzmir’in İşgalinin Sonuçları ve Sebeplerini bilmek gerekir. İzmir’in İşgalinin Sonuçları Sebepleri konusu lise ve ortaokul İnkılap Tarihi müfredatı dahilinde olup KPSS değeride taşmaktadır. İzmir’in İşgalinin Sonuçları İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti ve Reddi İlhak Cemiyeti işgali protesto etmek için bildiriler yayınladılar. Yunan işgaline karşı ilk kurşunu atan Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin (gerçek ismi Osman ...

Devamını Oku

Amiral Bristol Raporunun İçeriği (Maddeleri)

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Amiral Bristol Raporunun İçeriği hakkında hazırlamış olduğumuz yazımız İnkılap Tarihi dersi içeriğinde önemli bir konudur. Amiral Bristol Raporu KPSS Tarih değeri de taşımaktadır. Amiral Bristol Raporu ABD tarafından görevlendirilen Amiral Bristol Raporunun İçeriğinde Türk milli mücadelesinin haklılığını dünyaya ispatlamıştır. Amiral Bristol Raporunun İçeriği Bölgede Yunanlılar değil, Türkler çoğunluktadır. Yunanlılar bölgenin güvenliğini sağlama amacından çok, bölgeyi ilhak etme amacına yönelik hareket ...

Devamını Oku