2.Ünite: Millî Mücadele

Sevr Antlaşması’nın Maddeleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Sevr Antlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması’nın Maddeleri Türk halkının yok edilmeye çalışıldığı komplonun bir parçası idi. Türk Halkı Sevr Antlaşması’nın Maddelerini ve yapılmaya çalışılanları unutmamalı. Sevr Antlaşması’nın Maddeleri Sevr Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Osmanlı ülkesi, İstanbul ve Anadolu’nun küçük bir bölümü ile sınırlandırıldı. Osmanlı Devleti azınlık haklarını gözetmezse İstanbul da …

Devamını Oku

Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler ve Amaçları

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Zararlı Cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler özellikle 7. ve 24. maddeden yararlanma yoluna gittiler. Bizde bu konuyu özetledik; Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler ve Amaçları Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler Mavri Mira: Rumlar kurmuştur. Batı Anadolu ve Trakya’yı Yunanistan’a dahil ederek Megalo İdea’yı gerçekleştirmek istemişlerdir. Etnik-i Eterya: Megalo İdea amacıyla XIX. Yüzyıl başlarında kurulmuş aynı amaçla Mondros’tan sonra …

Devamını Oku

Triyanon Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Triyanon Antlaşması 6 Haziran 1920 tarihinde Macaristan ve İtilaf devletleriri arasında imzalanan şartları Paris Barış Konferansı‘nda  belirlenen antlaşma Triyanon Antlaşması‘dır. Triyanon Antlaşması’nın Maddeleri Triyanon Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Çekoslovakya’ya Slovakya, Romanya’ya Transilvanya, Yugoslavya’ya Hırvatistan verildi. Triyanon Antlaşması’nın Ekonomik Maddeleri Macaristan’ın ekonomik yaptırımları kabul ederek İtilaf devletlerine savaş tazminatı vermesi kararlaştırıldı. Triyanon Antlaşması’nın Askeri Maddeleri Macaristan’da zorunlu askerlik kaldırılarak asker sayısı …

Devamını Oku

İzmir’in İşgalinin Sonuçları

İzmir’in İlhakı girişimini anlamak için İzmir’in İşgalinin Sonuçları ve Sebeplerini bilmek gerekir. İzmir’in İşgalinin Sonuçları Sebepleri konusu lise ve ortaokul İnkılap Tarihi müfredatı dahilinde olup KPSS değeride taşmaktadır. İzmir’in İşgalinin Sonuçları İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti ve Reddi İlhak Cemiyeti işgali protesto etmek için bildiriler yayınladılar. Yunan işgaline karşı ilk kurşunu atan Hukuk-u Beşer gazetesi yazarı Hasan Tahsin (gerçek ismi Osman …

Devamını Oku

Amiral Bristol Raporunun İçeriği (Maddeleri)

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Amiral Bristol Raporunun İçeriği hakkında hazırlamış olduğumuz yazımız İnkılap Tarihi dersi içeriğinde önemli bir konudur. Amiral Bristol Raporu KPSS Tarih değeri de taşımaktadır. Amiral Bristol Raporu ABD tarafından görevlendirilen Amiral Bristol Raporunun İçeriğinde Türk milli mücadelesinin haklılığını dünyaya ispatlamıştır. Amiral Bristol Raporunun İçeriği Bölgede Yunanlılar değil, Türkler çoğunluktadır. Yunanlılar bölgenin güvenliğini sağlama amacından çok, bölgeyi ilhak etme amacına yönelik hareket …

Devamını Oku

Nöyyi Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Nöyyi Antlaşması Paris Barış Konferansı‘nda şartları belirlenen 27 Kasım 1919 tarihinde Bulgaristan ve İtilaf devletleriri arasında imzalanan antlaşma Sen Nöyyi Antlaşması‘dır. Nöyyi Antlaşması’nın Maddeleri Nöyyi Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Yunanistan’a Gümülcine ve Dedeağaç; Romanya’ya Dobruca;Yugoslavya’ya da batı sınırından bazı yerler verildi. Nöyyi Antlaşması’nın Ekonomik Maddeleri Bulgaristan’ın savaş tazminatı ödemesi kararlaştırıldı. Nöyyi Antlaşması’nın Askeri Maddeleri Bulgaristan’ın asker sayısı 25.000 kişiyle …

Devamını Oku

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi ile ilgili yazımızı aşağıdan okuyabilirsiniz. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Önemi ve Sonuçları Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir. Antlaşmanın 7. Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdi “ Anadolu’yu düşman işgaline açık hale getirmiştir. Anlaşmada özellikle altı il üzerinde durulması (Vilayet-i …

Devamını Oku

Sen Jermen Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Sen Jermen Antlaşması Paris Barış Konferansı‘nda şartları belirlenen 10 Eylül 1919 tarihinde Avusturya ve İtilaf devletleriri arasında imzalanan antlaşma Sen Jermen Antlaşması (Saint Germain) ‘dır. Sen Jermen Antlaşması’nın Maddeleri Sen Jermen Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Yugoslavya’ya Bosna-Hersek; İtalya’ya Tirol, Trieste ile bazı Dalmaçya adaları; Romanya’ya Erdel, Bukovina, Temeşvar ve Banat; Lehistan’a Galiçya verildi. Sen Jermen Antlaşması’nın Ekonomik Maddeleri Avusturya’nın …

Devamını Oku

İzmir’in İşgalinin Sebepleri

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İzmir’in İşgali 15 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleşti. Bu ilhak girişimini anlamak için İzmir’in İşgalinin Sebeplerini bilmek gerekir. İzmir’in İşgalinin Sebepleri konusu lise ve ortaokul İnkılap Tarihi müfredatı dahilinde olup KPSS değeride taşmaktadır. İzmir’in İşgalinin Sebepleri Paris Barış Konferansı kararları (İngiltere’nin bölgede güçlü bir İtalya yerine kukla Yunanistan’ı tercih etmesi) Yunanistan’ın yayılma ve büyüme politikası (Megola İdea = Büyük Yunanistan) Yunanistan’ın …

Devamını Oku

Yönlendirme Yapıldı Kuvayi Milliyenin Özellikleri Kısaca

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Mondros Mütarekesi sonrası başlayan işgaller karşısında halkın kurduğu silahlı birlikler olan Kuvayi Milliyenin Özellikleri İnkılap tarihi dersinin önemli konularındandır. Gelin Kuvayi Milliyenin Özelliklerine birlikte bakalım. Kuvayi Milliyenin Özellikleri Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan sonra Türk yurdunda başlayan işgaller karşısında çeşitli yöre halklarının oluşturduğu bölgesel direniş güçleridir. Kuva-i Milliye Hatay Dörtyol’da ilk direnişi başlatmış; Urfa, Maraş, Antep’te de, Fransız’a karşı müthiş savunma vermişlerdir. …

Devamını Oku


] }