2.Ünite: Millî Mücadele

Vilayet-i Sitte İlleri Hangileridir?

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Vilayet-i Sitte İlk defa Berlin Antlaşması ile ortaya atılan “altı doğu ili” anlamına gelen kavram Vilayet-i Sittedir. Vilayet-i Sitte İlleri Erzurum, Van, Mamüretü’l Aziz (Harput – Elaziz – Elazığ), Diyarbekir, Sivas, Bitlis’tir. Berlin Antlaşması’nda Vilayet-i Sitte Vilayet-i Sitte 1878 tarihli Berlin Antlaşması‘nın 61. maddesinde geçer. Buna göre “Osmanlı Hükümeti, halkı Ermeni olan vilayetlerde mahalli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı yapmayı ve Ermenilerin ...

Devamını Oku

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler ve İşgal Eden Devletler

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler ve İşgal Eden Devletler Mondrostan Sonra İlk İşgal Edilen Yerler Mondros’tan sonra İngiltere’nin işgal ettiği yerler = Musul (ilk işgal 3 Kasım 1918) Mondros’tan sonra Fransa’nın işgal ettiği yerler= Adana, Urfa, Maraş, Antep (Urfa, Maraş, Antep önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir.) Mondros’tan sonra İtalya’nın işgal ettiği yerler= Antalya, Konya Mondros’tan sonra İtilaf Devletlerinin işgal ...

Devamını Oku

Mondros Ateşkes Antlaşması Kısaca

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) Mondros Ateşkes Antlaşmasını Hazırlayan Nedenler Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu İttifak grubunun ağır bir yenilgi alması (temel neden) Wilson İlkelerine güvenilmesi İngiliz vaatlerine inanılması Mondros Ateşkes Antlaşması, İttihat ve Terakki Partisi iktidarı yıkıldıktan sonra imzalanmıştır. Devrin Bahariye Nazırı Rauf (Orbay) Bey, Mondros Mütarekesi’ni Osmanlı adına imzalayan temsilcimizdir. İtilaflar adına görüşmeleri İngiltere yürütmüştür. Mondros Ateşkes Antlaşmasının ...

Devamını Oku

Milletler Cemiyeti Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Milletler Cemiyeti Milletler Cemiyeti’nin Diğer Adı: Cemiyet-i Akvam Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Tarihi: 10 Ocak 1920 (Versay Barış Antlaşması‘nın yürürlüğe girmesiyle) Milletler Cemiyeti Fikrinin Ortaya Çıkışı: Wilson İlkeleri’nde ABD başkanı W. Wilson tarafından ortaya atılmıştır. Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Kararı: Paris Barış Konfreansı‘nda alınmıştır. Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Amacı: Uluslararası barış ve güveni sağlamak ve devam ettirmek ABD Milletler Cemiyeti’ne Neden Üye Olmadı: ...

Devamını Oku

Kut’ül Amare Zaferi’nin 100. Yılı

Kut'ül Amare Zaferi'nin 100

Kut’ül Amare Zaferi’nin 100. Yılı 6. Ordu Komutanı Mirliva Halil (Kut) Paşa tarafından 13 general, 481 subay ve 13300 esir teslim alınmasıyla sonlanan Kut’ül Amare Zaferi’nin 100. Yılı. Halil Paşa’nın 6. Ordu’ya mesajı; “Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi ...

Devamını Oku

Amiral Bristol Raporu Kısa Bilgi

Amiral Bristol Raporu İzmir’in  işgali  sonrası  yaşananlarla  ilgili  araştırma  yapmak  üzere  ABD  ordusundan  Amiral Bristol ’un  başkanlığında  bir  komisyon  oluşturuldu.  Amiral  Bristol,  hazırladığı  raporunda  bölgedeki  nüfus  çoğunluğunun  Türk  olduğu,  Hristiyanların  katledilmediği,  İzmir ’e  Yunan lıların  asker  çıkardığında çok sayıda asker ve sivili öldürmeleri sonucunda Türk halkının galeyana geldiğini bildirdi. Amiral Bristol Raporu’nun Önemi Türk halkının haklılığını ortaya koyan ilk uluslararası ...

Devamını Oku