2.Ünite: Millî Mücadele

Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özellikleri (Amaçları)

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özellikleri (Amaçları) Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan işgaller karşısında daha çok saltanat ve halifeyi koruma amacı güden Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özelliklerini aşağıda toplamaya çalıştık. Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Ümmetçi bir anlayışa sahip olmaları Manda ve himaye taraftarı olmaları Milli mücadeleye karşı olmaları Saltanat ve halifenin korunmasına yönelik politikalar gütmeleri İtilaf devlerinin çıkarlarına …

Devamını Oku

Yararlı (Milli) Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Maddeler Halinde

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Yararlı (Milli) Cemiyetler Yararlı (Milli) Cemiyetler, Mondros Mütarekesi sonrası başlayan işgallere karşı Türk halkının siyasi örgütlenme şeklidir. Bu yazımızda Yararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri maddeler halinde yazmaya çalıştık. Yararlı (Milli) Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Bölgeseldirler. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası kurulmuşlardır. (İşgallere Türk halkının verdiği ilk tepkilerdir.) Milliyetçilik, Türklük, din ve bağımsızlık duygusu ile hareket etmişlerdir. İşgallere ve işgalcilere karşıdırlar. (Sömürgecilere, işgalcilere, mandacılara, …

Devamını Oku

Kuvayi Milliye Kahramanları

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Kuvayi Milliye Kahramanları İşgallere karşı yüce Türk milleti siyasi olarak Milli cemiyetler, askeri olarak ise Kuvayı Milliye adı altında örgütlenmiştir. Bu yazımızın konusu Kuvayi Milliye Kahramanları; Kuvayi Milliye Kahramanları (Ünlü Kuvvacılar) Demirci Mehmet Efe Halil Efe Yörük Ali Efe Şahin Efe Kara Fatma İpsiz Recep Parti Pehlivan Gaddar Pehlivan Çerkez Ethem Muhakkak ki buraya adını yazmadığımız (unuttuğumuz) Kuvayi Milliye Kahramanları …

Devamını Oku

İzmir’in İşgaline Tepkiler

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

15 Mayıs 1919’da gerçekleşen işgale Türk halkının kayıtsız kalması mümkün değildi. Bizde aşağıdaki yazımızda İzmir’in İşgaline Tepkileri derlemeye çalıştık. İzmir’in İşgaline Tepkiler İzmir’in İşgaline Türk Halkının Tepkileri İlk tepkiyi Hasan Tahsin verdi. Yunan mihmandarına ilk kurşunu sıktı. Bildiriler yayınlandı. Özellikle Reddi İlhak Cemiyeti tarafından. Yurdun çeşitli yerlerinde protesto mitingleri yapıldı. İstanbul Fatih’te, Sultan Ahmet’te büyük mitingler düzenlendi. Bu mitinglerde Halide …

Devamını Oku

Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Kuruluş Amacı

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İnkılap Tarihinin en önemli konularından biri Cemiyetler konusudur. Cemiyetler kendi için yararlı ve zararlı olmak üzere ikiye ayrılır. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti Milli (Yararlı) Cemiyetlerdendir. Aşağıdaki yazımızda Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti ile ilgili şu soruları cevaplamaya çalışacağız; Trabzom Müdafai Hukuk cemiyeti kime karşı kuruldu? Trabzom Müdafai Hukuk cemiyeti yararlı mı zararlı mı? Nerede kuruldu? Özellikleri nelerdir? Çıkardığı gazetenin …

Devamını Oku

Yararlı (Milli) Cemiyetler ve Amaçları

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Yararlı (Milli) Cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Yararlı Cemiyetler bulundukları bölgeleri korumak adına örgütlendiler. Bizde bu konuyu özetledik; Yararlı Cemiyetler ve Amaçları Yararlı (Milli) Cemiyetler ve Amaçları Trakya ve Paşaeli Cemiyeti: Trakya ve çevresini özellikle Mavri Mira’nın faaliyetlerine karşı korumak amacıyla kurulmuştur. İlk kurulan yararlı cemiyettir.Trabzon Muhafaza-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti: Bir yandan Rum Pontus Cemiyeti’ne diğer yandan Adem-i Merkeziyet Cemiyeti’ne …

Devamını Oku

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kuruluş Amacı Kısaca

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İnkılap Tarihinin en önemli konularından biri Cemiyetler konusudur. Cemiyetler kendi için yararlı ve zararlı olmak üzere ikiye ayrılır. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Milli (Yararlı) Cemiyetlerdendir. Aşağıdaki yazımızda Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile ilgili şu soruları cevaplamaya çalışacağız; Trakya Paşaeli cemiyeti kime karşı kuruldu? Trakya Paşaeli cemiyeti yararlı mı zararlı mı? Nerede kuruldu? Özellikleri nelerdir? Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk …

Devamını Oku

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Zararlı Cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Milli Varlığa Düşman Cemiyetler özellikle padişah ve hilafet yanında hareket edip, milli mücadelenin karşısında yar aldılar. Bizde bu konuyu özetledik; Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları Milli Varlığa Düşman Cemiyetler İngiliz Muhipler Cemiyeti: İngilizlere iyi geçinerek ülkeyi en az zararla kurtarmak isteyen ve İngiliz mandasını savunan bu cemiyette Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit gibi …

Devamını Oku

İzmir’in İşgalinin Önemi Maddeler Halinde

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İzmir’in İşgali konusunu anlamak için İzmir’in İşgalinin Önemi, Sonuçları ve Sebeplerini bilmek gerekir. İzmir’in İşgalinin Önemi, Sonuçları Sebepleri konusu lise ve ortaokul İnkılap Tarihi müfredatı dahilinde olup KPSS değeride taşmaktadır. İzmir’in İşgalinin Önemi İzmir’in işgali ilk resmi işgaldir. Anadolu’da milli bilincin uynamasında etkili oldu. Halk işgallere karşı daha duyarlı hal geldi. Yurdun çeşitli yerlerinde protesto mitingleri düzenlendi. Batı Anadolu’da direniş …

Devamını Oku

Amiral Bristol Raporu’nun Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Lise İnkılap Tarihi veya KPSS Tarih dersi hazırlığı yapan öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken konulardan biri de Amiral Bristol Raporu’nun Önemi konusudur. Amiral Bristol Raporu Ege Bölgesi’ne gelen Amiral Bristol yaptığı incelemeler neticesinde kendi adıyla anılan Amiral Bristol Raporunu hazırladı. Daha önceki yazılarımızda Amiral Bristol Raporu’nun İçeriği hakkında bilgi vermiştik. Şimdi sıra geldi Amiral Bristol Raporu’nun Önemine Amiral Bristol Raporu’nun Önemi …

Devamını Oku


] }