Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları

İçindekiler

Zararlı Cemiyetler

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası Milli Varlığa Düşman Cemiyetler özellikle padişah ve hilafet yanında hareket edip, milli mücadelenin karşısında yar aldılar. Bizde bu konuyu özetledik; Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve AmaçlarıMilli Varlığa Düşman Cemiyetler

  • İngiliz Muhipler Cemiyeti: İngilizlere iyi geçinerek ülkeyi en az zararla kurtarmak isteyen ve İngiliz mandasını savunan bu cemiyette Padişah Vahdettin, Sadrazam Damat Ferit gibi kimseler de üyedir.
  • Teali İslam Cemiyeti: Halifeye ve İslamiyet’e kesin bağlılıkla kurtuluşun gerçekleşeceğine inanmışlardır. İlmi, ahlaki, sosyal yollarla siyaset yapmışlardır.
  • Wilson Prensipleri Cemiyeti: Amerikan mandasını savunmuştur.
  • Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti: Kurtuluşun Osmanlı saltanatına bağlılık ve padişaha kesin itaatle mümkün olacağına inanmışlardır. Meşruti demokrasiyi ilke edinmiştir.
  • Kürt Teali Cemiyeti: Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürt devleti kurmak için kurulmuşsa da halkın fazla desteğini alamamıştır.
  • Hürriyet ve İtilaf Fırkası: Yüzyıl başlarında İttihat Terakki’ye muhalif olarak kurulmuş, Mondros’tan sonra da milli mücadeleye karşı faaliyet sürdürmüştür.
  • Trabzon Adem-i Merkeziyet Cemiyeti: Trabzon ve çevresinde bağımsız bir Türk devleti kurmak istemişler, zamanla milli mücadele safına geçmişlerdir.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları başlıklı yazımızı okudunuz. Şu yazılarımızı da okumanızı tavsiye ederiz; Yararlı Cemiyetler ve Amaçları, Azınlıkların Kurduğu Zararlı Cemiyetler ve Amaçları

Kaydet

Kaydet


] }

Tavsiye Konular

1.TBMM'nin Açılması, Özellikleri ve Faaliyetleri

1.TBMM’nin Açılması, Özellikleri ve Faaliyetleri

Bu yazımızda Temsil Heyeti kararıyla 1. TBMM’nin Açılması, 1. TBMM’nin Özellikleri ve Faaliyetlerine değineceğiz. Konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir