2.Ünite: Millî Mücadele

Amiral Bristol Raporu ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İzmir’in Yunalılar tarafından işgali sonrası ABD Wilson İlkeleri çerçevesinde hareket edilip edilmediğini araştırmak üzere bölgeye bir heyet gönderdi. Bu heyetin hazırladığı rapora Amiral Bristol Raporu denir. Amiral Bristol Raporu KPSS, lise ve ortaokul İnkılap Tarihi derslerinde önem arz etmektedir. Amiral Bristol Raporu (11 Ekim 1919) Amerikalı amiralin başkanlığındaki bir heyet İzmir’de incelemeler yapmıştır. Bu incelemeler sonucunda bölgedeki kargaşanın sebebinin Yunanlılar …

Devamını Oku

Versay Antlaşması’nın Maddeleri ve Önemi

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Versay Antlaşması Paris Barış Konferansı‘nda şartları belirlenen 28 Haziran 1919 tarihinde Almanya ve İtilaf devletleriri arasında imzalanan antlaşma Versay Antlaşması‘dır. Versay Antlaşması’nın Maddeleri Versay Antlaşması’nın Sınırlar ile İlgili Maddeleri Alsace-Lorraine ve Saar bölgesi Fransa’ya; Eupen, Malmedy ve Monschau’ın bir kısmı Belçika’ya; Batı Prusya’nın büyük bir kısmı Lehistan’a; Yukarı Silezya’nın bir kısmı Çekoslavakya’ya verildi. Danzig, serbest şehir oldu. Almanya’nın bütün sömürgeleri …

Devamını Oku

Paris Barış Konferansının Toplanma Amacı

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Paris Barış Konferansı konusu hem İnkılap Tarihi dersi Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi ünitesi hem de Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi 20. Yüzyıl Başlarında Dünya ünitesinde yer alan ortak bir konudur. Paris Barış Konferansı KPSS hazırlığı yapan adaylar içinde önemli bir konudur. Paris Barış Konferansının Toplanma Amacı a) İtilaf Devletlerinin ittifak devletleriyle yapacak oldukları barış anlaşmalarının esaslarını belirlemek istemesi. b) …

Devamını Oku

İzmir’in İşgali Kısa Özet

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) İzmir’in İşgali 15 Mayıs 1919’da gerçekleşmiş bir ilhak hareketidir. Türk halkının milli birlik ve beraberliğinin oluşmasında büyük etkendir. İzmir’in İşgalinin Sebepleri Paris Barış Konferansı’nda alınan karar sonrasında Yunanistan, sözde buradaki Hristiyanları Türk katliamından korumak, gerçekte ise İngiltere’nin bölge çıkarlarına hizmet etmek ve Yunan Megalo İdeası’nı gerçekleştirmek üzere İzmir’i işgal etti. Bu işgal sırasında Yunan’a ilk …

Devamını Oku

Paris Barış Konferansının Toplanma Amacı ve Alınan Kararlar

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 32 devletin katıldığı lakin başrolleri İngiltere ve Fransa’nın paylaştığı Paris Barış Konferansı ABD’nin yanlızlık politikasına döndüğü yerdir. Paris Barış Konferansının Toplanma Amacı 1. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını gözden geçirmek ve barış antlaşmalarını hazırlamaktır. Paris Barış Konferansında Alınan Bazı Kararlar İttifak Devletlerine imzalatılacak barış antlaşmaları hazırlanmıştır. Almanya ile İtilaf Devletleri Versay Antlaşması Macaristan ile İtilaf Devletleri …

Devamını Oku

Vilayet-i Sitte İlleri Hangileridir?

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Vilayet-i Sitte İlk defa Berlin Antlaşması ile ortaya atılan “altı doğu ili” anlamına gelen kavram Vilayet-i Sittedir. Vilayet-i Sitte İlleri Erzurum, Van, Mamüretü’l Aziz (Harput – Elaziz – Elazığ), Diyarbekir, Sivas, Bitlis’tir. Berlin Antlaşması’nda Vilayet-i Sitte Vilayet-i Sitte 1878 tarihli Berlin Antlaşması‘nın 61. maddesinde geçer. Buna göre “Osmanlı Hükümeti, halkı Ermeni olan vilayetlerde mahalli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı yapmayı ve Ermenilerin …

Devamını Oku

Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler ve İşgal Eden Devletler

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması içerdiği hükümler bakımından bir ateşkes antlaşmasından öteydi. Mütarekenin 7. ve 24. maddesi ile işgallere kılıf hazırlayan itilaf devletleri niyetlerini açık etmekteydi. İtilaf devletleri artık istedikleri yeri işgal edebilirlerdi. OKUMA TAVSİYESİ: Mondros Ateşkes Antlaşması, İzmir’in İşgali ve Cemiyetler Mondros Ateşkes Antlaşmasından Sonra İşgal Edilen Yerler ve İşgal Eden Devletler Elbette ki işgallere kılıf …

Devamını Oku

Mondros Ateşkes Antlaşması Kısaca

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) Mondros Ateşkes Antlaşmasını Hazırlayan Nedenler Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu İttifak grubunun ağır bir yenilgi alması (temel neden) Wilson İlkelerine güvenilmesi İngiliz vaatlerine inanılması Mondros Ateşkes Antlaşması, İttihat ve Terakki Partisi iktidarı yıkıldıktan sonra imzalanmıştır. Devrin Bahariye Nazırı Rauf (Orbay) Bey, Mondros Mütarekesi’ni Osmanlı adına imzalayan temsilcimizdir. İtilaflar adına görüşmeleri İngiltere yürütmüştür. Mondros Ateşkes Antlaşmasının …

Devamını Oku

Milletler Cemiyeti Özet

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası-min

Milletler Cemiyeti Milletler Cemiyeti’nin Diğer Adı: Cemiyet-i Akvam Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Tarihi: 10 Ocak 1920 (Versay Barış Antlaşması‘nın yürürlüğe girmesiyle) Milletler Cemiyeti Fikrinin Ortaya Çıkışı: Wilson İlkeleri’nde ABD başkanı W. Wilson tarafından ortaya atılmıştır. Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Kararı: Paris Barış Konfreansı‘nda alınmıştır. Milletler Cemiyeti’nin Kuruluş Amacı: Uluslararası barış ve güveni sağlamak ve devam ettirmek ABD Milletler Cemiyeti’ne Neden Üye Olmadı: …

Devamını Oku

Kut’ül Amare Zaferi’nin 100. Yılı

Kut'ül Amare Zaferi'nin 100

Kut’ül Amare Zaferi’nin 100. Yılı 6. Ordu Komutanı Mirliva Halil (Kut) Paşa tarafından 13 general, 481 subay ve 13300 esir teslim alınmasıyla sonlanan Kut’ül Amare Zaferi’nin 100. Yılı. Halil Paşa’nın 6. Ordu’ya mesajı; “Arslanlar! Bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi …

Devamını Oku


] }