Paris Barış Konferansının Toplanma Amacı ve Alınan Kararlar

Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)

32 devletin katıldığı lakin başrolleri İngiltere ve Fransa’nın paylaştığı Paris Barış Konferansı ABD’nin yanlızlık politikasına döndüğü yerdir.

Paris Barış Konferansının Toplanma Amacı

1. Dünya Savaşı’nın sonuçlarını gözden geçirmek ve barış antlaşmalarını hazırlamaktır.

Paris Barış Konferansında Alınan Bazı Kararlar

  1. İttifak Devletlerine imzalatılacak barış antlaşmaları hazırlanmıştır.
  2. Milletler Cemiyeti’nin kurulmasına karar verilmiştir. ( İlginçtir, fikri ortaya atan ABD bu örgüte üye olmayacaktır.)
  3. Manda ve himaye fikri kabul edilmiştir.
  4. Osmanlı egemenliğindeki Arap toprakları İngiliz ve Fransız mandası altına alınacaktır.
  5. Doğu Anadolu’da ABD mandası altında Ermeni Devleti kurulacaktır.
  6. İzmir’in işgali Yunanistan’a bırakılacak.

Paris Barış Konferansının Toplanma Amacı ve Alınan Kararlar konulu yazımızı okudunuz.


Tavsiye Konular

Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali

Çarlık Rusya’sının Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali Lenin, Stalin Döneminde Rusya Ekonomi Yönetim Alanında Yapılan Yenilikler