Vilayet-i Sitte İlleri Hangileridir?

İçindekiler

Vilayet-i Sitte

İlk defa Berlin Antlaşması ile ortaya atılan “altı doğu ili” anlamına gelen kavram Vilayet-i Sittedir.

Vilayet-i Sitte İlleri

Erzurum, Van, Mamüretü’l Aziz (Harput – Elaziz – Elazığ), Diyarbekir, Sivas, Bitlis’tir.

Vilayet-i Sitte
Berlin Antlaşması’nda Vilayet-i Sitte

Vilayet-i Sitte 1878 tarihli Berlin Antlaşması‘nın 61. maddesinde geçer. Buna göre “Osmanlı Hükümeti, halkı Ermeni olan vilayetlerde mahalli ihtiyaçların gerektirdiği ıslahatı yapmayı ve Ermenilerin Çerkes ve Kürtlere karşı huzur ve güvenliklerini garanti etmeyi taahhüt eder ve bu konuda alınacak tedbirleri devletlere bildireceğinden, bu devletler söz konusu tedbirlerin uygulanmasını gözeteceklerdir”

Mondros Ateşkes Antlaşması’nda Vilayet-i Sitte

Mondros Ateşkes Antlaşması‘nın 24. maddesine göre Vilayet-i Sitte de herhangi bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu bölgeyi denetim altına (işgal) alabileceklerdi.

Bu madde ile Doğu Anadolu Bölgesinde bir Ermeni Devleti’nin alt yapısını oluşturuyordu.

Vilayet-i Sitte Kodlama

Şehirleri hatırlamak için SEVDEB kodlamasını kullanabilirsiniz. Eğer Elazığ yerine Harput’u kullanacaksanız Bi Da Ha S E V şifresinide kullanabilirsiniz.

Kaydet

Şifreleme yöntemi ile inkılap tarihi

Vilayet-i Sitte İlleri Hangileridir? konulu yazımızı okudunuz.


] }

Tavsiye Konular

1.TBMM'nin Açılması, Özellikleri ve Faaliyetleri

1.TBMM’nin Açılması, Özellikleri ve Faaliyetleri

Bu yazımızda Temsil Heyeti kararıyla 1. TBMM’nin Açılması, 1. TBMM’nin Özellikleri ve Faaliyetlerine değineceğiz. Konu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir