Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özellikleri (Amaçları)

Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özellikleri (Amaçları)

Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası başlayan işgaller karşısında daha çok saltanat ve halifeyi koruma amacı güden Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özelliklerini aşağıda toplamaya çalıştık.

Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

  1. Ümmetçi bir anlayışa sahip olmaları
  2. Manda ve himaye taraftarı olmaları
  3. Milli mücadeleye karşı olmaları
  4. Saltanat ve halifenin korunmasına yönelik politikalar gütmeleri
  5. İtilaf devlerinin çıkarlarına hizmet etmeleri ve onlar tarafından yönlendirilmeleri
  6. Milli birlik ve beraberliğe zarar vermeleri
  7. En önemli hedeflerinin Osmanlı hanedanını yaşatma gayretinin olması

Milli Varlığa Düşman Cemiyetlerin Ortak Özelliklerini maddeler halinde yazmaya çalıştık.


Tavsiye Konular

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacı

Milli mücadeleye zarar veren ama kuruluşu daha eskiye dayanan cemiyetlerden biri olan Ermeni Hınçak Cemiyetinin ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir