Yararlı (Milli) Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Maddeler Halinde

Yararlı (Milli) Cemiyetler

Yararlı (Milli) Cemiyetler, Mondros Mütarekesi sonrası başlayan işgallere karşı Türk halkının siyasi örgütlenme şeklidir. Bu yazımızda Yararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri maddeler halinde yazmaya çalıştık.

Yararlı (Milli) Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

  1. Bölgeseldirler.
  2. Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası kurulmuşlardır. (İşgallere Türk halkının verdiği ilk tepkilerdir.)
  3. Milliyetçilik, Türklük, din ve bağımsızlık duygusu ile hareket etmişlerdir.
  4. İşgallere ve işgalcilere karşıdırlar. (Sömürgecilere, işgalcilere, mandacılara, azınlıklara ve itilaf devletlerine)
  5. İhtilalci, inkılapçı ve rejimi değiştirme gibi bir amaçları yoktur.
  6. İşgallerin haksızlığını basın, yayın ve hukuk yoluyla dünyaya anlatma amacındadırlar.
  7. Cemiyetlerin ilk oluşumlarında Mustafa Kemal yer almamıştır.
  8. Sivas Kongresi’nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk adı altında birleştirilerek ulusal hale gelmişleridir.

Yararlı Cemiyetlerin Ortak Özellikleri maddeler halinde yazmaya çalıştık, umarız faydalı olmuştur. Yararlı (Milli) Cemiyetlerin Ortak Özellikleri Maddeler Halinde


Tavsiye Konular

Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi

Ermeni Hınçak Cemiyetinin Kuruluş Amacı

Milli mücadeleye zarar veren ama kuruluşu daha eskiye dayanan cemiyetlerden biri olan Ermeni Hınçak Cemiyetinin ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir